Nieuws

Thumbnail of post #277459

Rechtspraak op vrijdag: combineren van zonevreemde functiewijzigingen

27 oktober 2023

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 12 oktober 2023, nr. A-2324-0101 waarbij de Raad bevestigt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277450

Vrijgavebesluit woonreservegebieden: verduidelijking door de minister van Omgeving

26 oktober 2023

Op 7 juli 2023 trad de nieuwe regeling voor de vrijgave van woonuitbreidingsgebieden in werking. Voortaan is de ontwikkeling van woonreservegebieden pas …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277432

Rechtspraak op vrijdag: verval stedenbouwkundige vergunning

20 oktober 2023

Toelichting bij het arrest van RvVb van 28 september 2023, nr. A-2324-0057 waarin de Raad de vervalregeling voor stedenbouwkundige vergunningen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277370

Peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten

12 oktober 2023

Op vrijdag 13 oktober 2023 treedt het besluit van 5 mei 2023 over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277379

Rechtspraak op vrijdag: emissiegrenswaarden in bijzondere milieuvoorwaarden

11 oktober 2023

Toelichting bij het arrest van RvVb van 21 september 2023, nr. A-2324-0051 waarin de Raad het verbod op emissiegrenswaarden in …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277356

Rechtspraak op vrijdag: opslag meststoffen als afvalverwijdering?

6 oktober 2023

Toelichting bij het arrest van 7 september 2023 (nr. A-2324-0015) waarin de RvVb oordeelt dat een installatie voor de tijdelijke …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277346

Raad van State kritisch in advies over Stikstofdecreet

5 oktober 2023

De afdeling Wetgeving van de Raad van State bracht op 2 oktober 2023 een advies uit over het voorstel van …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277327

Rechtspraak op vrijdag: vergunningverlening is geen handhaving

29 september 2023

Toelichting bij het arrest van 7 september 2023 (nr. A-2324-0014) waarin de RvVb oordeelt dat het bestuur niet mag handhaven …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277298

Rechtspraak op vrijdag: oude verkavelingsvoorschriften als toetsingskader

22 september 2023

Toelichting bij het arrest van de RvVb van 31 augustus 2023 (nr. A-2223-1203) over de oude verkavelingsvoorschriften als toetsingskader

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277304

Ontharding: ondersteuning bij handleiding bodeminformatie

21 september 2023

Met 'Vlaanderen breekt uit' zetten de Vlaamse steden en gemeenten steeds meer in op ontharding. De lokale onthardingsprojecten zijn talrijk: …

Omgevingsrecht

Lees meer