Rechtspraak op vrijdag: Burenhinder en de omgevingsvergunning

26 augustus 2022

Toelichting bij het arrest van 7 juli 2022 met nummer A-2122-0931 waarin de RvVb zich uitspreekt over de rol van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Raad van State schorst opnieuw toelating pop-up bar: Zanzibar II

25 augustus 2022

De Raad van State schorst opnieuw de uitvoering van een besluit van een college van burgemeester en schepenen voor het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: touwtrekken over intrekken

19 augustus 2022

Toelichting bij het arrest van 7 juli 2022 met nummer A-2122-0938 waarin de RvVb de principes rond intrekking nog eens …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: saucissoneren moet men leren

12 augustus 2022

Toelichting bij het arrest van 14 juli 2022 met nummer A-2122-0968 waarin de RvVb enkele belangrijke principes over het saucissoneren …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtspraak op vrijdag: Aktename IIOA vereist ook onderzoek planologische en stedenbouwkundige verenigbaarheid

5 augustus 2022

Toelichting op het arrest van 30 juni 2022 met nummer A-2122-0922 waarin de RvVb de ruimtelijke beoordeling van een milieumelding …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vlaamse Regering zet decretaal tandje bij om bosuitbreidingsplan te realiseren

3 augustus 2022

Een overzicht van de wijzigingen Met het bosuitbreidingsplan “Meer bos in Vlaanderen!” beoogt de Vlaamse Regering 4.000 hectare extra bos …

Omgevingsrecht

Lees meer

Oproep pilootprojecten omgevingshandhaving

22 juli 2022

Het departement Omgeving lanceert een oproep voor pilootprojecten omgevingshandhaving. Enerzijds wil ze daarmee samen met de lokale besturen werken aan …

Omgevingsrecht

Lees meer

Geluid muziekactiviteiten: Festivals laten weer van zich horen

28 juni 2022

Na 3 jaar is het eindelijk weer zover! De festivals in openlucht en het bijhorende geluid zijn terug van weggeweest. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Verdeel en (be)heers de verkavelingsplicht: opstal is geen verdeling

22 juni 2022

In een recent arrest stipte de RvVb aan dat het vestigen van een recht van opstal geen verdeling van een …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bekijk het webinar ‘Omgevingsrecht en openbaarheid van bestuur’

9 juni 2022

Webinar omgevingsrecht en openbaarheid van bestuur Op donderdag 9 juni heeft onze juridische expert Laura Knockaert een gratis (online) webinar over …

Omgevingsrecht

Lees meer

Niet gelijktijdige zending van afschrift van een beroepschrift leidt niet altijd tot onontvankelijkheid

31 mei 2022

De Raad van State bevestigt in de arresten van 22 april 2022 dat de niet gelijktijdige zending van een afschrift …

Omgevingsrecht

Lees meer

Ook arresten van de RvVb bevatten binnenkort cassatieformaliteiten

3 mei 2022

Op 28 april 2022 werd de wet tot wijziging van artikel 19 RvS-wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wetswijziging …

Omgevingsrecht

Lees meer