Nieuws

Thumbnail of post #277836

Rechtspraak op vrijdag: de temporele werking genuanceerd

16 februari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 januari 2024, nr. A-2324-0387 waarbij de Raad de temporele …

Thumbnail of post #277832

Instrumentendecreet: uitvoeringsbesluiten

15 februari 2024

Ter uitvoering van het Instrumentendecreet geeft de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan 2 besluiten: het besluit dat de …

Thumbnail of post #277822

Rechtspraak op vrijdag: erfdienstbaarheden en het zakelijk karakter

9 februari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 januari 2024, nr. A-2324-0322 waarbij de Raad herinnert aan …

Thumbnail of post #277815

Nieuwe regelgeving voor motorcross

8 februari 2024

Rechtsonzekerheid troef Uitbatingen voor motorcross botsen de jongste jaren tegen rechtsonzekerheid aan. Meerdere vergunningen zijn intussen vernietigd (RvS 8 februari …

Thumbnail of post #277790

Rechtspraak op vrijdag: overmacht bij toepassing zonevreemde basisrechten

2 februari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 januari 2024, nr. A-2324-0393 waarbij de Raad oordeelt dat …

Thumbnail of post #277783

Een omheining plaatsen, wat nu?

1 februari 2024

Het plaatsen van een afsluiting is (zoals elke constructie) principieel vergunningsplichtig (artikel 4.2.1, 1° VCRO). Maar de vergunningsplicht geldt niet …

Thumbnail of post #277755

Rechtspraak op vrijdag: het vermoeden van vergunning en langdurig onbruik

26 januari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 21 december 2023, nr. 2324-0299 waarbij de Raad oordeelt dat …

Thumbnail of post #277747

Nieuwe Stikstofdecreet – knoop doorgehakt of strakker getrokken?

25 januari 2024

Op 24 januari 2024 nam het Vlaams Parlement het nieuwe voorstel van Stikstofdecreet aan. Dit ondanks de kritische opmerkingen uit …

Thumbnail of post #277738

Rechtspraak op vrijdag: gelijke behandeling voor zaak der wegen

19 januari 2024

Toelichting bij het arrest van 18 januari 2024 (nr. 9/2024) waarin het Grondwettelijk Hof 2 prejudiciële vragen beantwoordt.

Thumbnail of post #277723

Nieuwe overgangsmaatregelen stikstof

18 januari 2024

Het heikele pad van stikstof Stikstof staat de voorbije jaren hoog op de agenda. Sinds het stikstofarrest van 25 februari …