Nieuws

Thumbnail of post #276375

Rechtspraak op vrijdag: wijzigen van een gemeenteweg – waar ligt de feitelijke rooilijn?

3 februari 2023

In het arrest van 12 januari 2023 (nr. A-2223-0389) spreekt de Raad zich uit over de wijziging van een gemeenteweg …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #276372

Rechtspraak op vrijdag: wie zoekt, die vindt (de grens van het gewestplan)

27 januari 2023

Toelichting bij het arrest van 1 december 2022 (nr. A-2223-0286) over een zgn. gewestplangrensdispuut.

Handhaving, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275540

Rechtspraak op vrijdag: het onpartijdigheidsbeginsel

20 januari 2023

Toelichting bij het arrest van 12 januari 2023 (nr. A-2223-0409) inzake het onpartijdigheidsbeginsel.

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275531

Wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet

20 januari 2023

Een nieuw jaar en daarmee ook nieuwe wetgeving voor wat betreft het onroerend erfgoed die op 1 januari 2023 in …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #276026

Rechtspraak op vrijdag: prejudiciële vragen over de beroepstermijn tegen een registratiebeslissing

13 januari 2023

Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275478

Rechtspraak op vrijdag: de keuze van vergunningsprocedure, geen copy-paste!

6 januari 2023

Toelichting bij het arrest van 1 december 2022 (nr. A-2223-0285) waarin de RvVb het belang van een eigen beoordeling door …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275470

De geactualiseerde watertoets uitgelicht

5 januari 2023

Sinds begin januari zijn de geactualiseerde kaarten en procedures in het kader van de watertoets van kracht. De watertoets blijft …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275445

Standpunt VVSG over het Verzameldecreet

29 december 2022

De VVSG heeft vorige week een standpunt ingenomen over het voorontwerp Verzameldecreet omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening. Hierin …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275413

Rechtspraak op vrijdag: Prejudiciële vragen over de geïntegreerde procedure gemeentewegen aan het Grondwettelijk Hof

23 december 2022

Toelichting bij het arrest van 24 november 2022 (nr. A-2223-0270) waarin de RvVb 2 prejudiciële vragen stelt aan het Grondwettelijk …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275428

Wijzigingen OVB: Inzage plannen architect binnenkort ook op het Omgevingsloket

22 december 2022

Het Omgevingsvergunningsbesluit (OVB) krijgt bijsturing na de evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningsdecreet. Enkele aanbevelingen uit de evaluatiestudie over digitalisering …

Omgevingsrecht

Lees meer