Administratieve lus niet bedoeld om beslissingstermijn te verlengen

27 januari 2022

In een persbericht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), naar aanleiding van een recent arrest, verduidelijkt de Raad dat de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bekijk het webinar ‘Het vrijstellingsbesluit en handelingen in, aan en bij woningen’

20 januari 2022

Op donderdag 20 januari heeft onze juridisch specialist Els Pissierssens een gratis (online) webinar gegeven. Waar gaat het webinar over? Waaraan …

Omgevingsrecht

Lees meer

Onregelmatig ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek vergunningsaanvraag kan niet worden rechtgezet in beroep

19 januari 2022

In een arrest van 23 december 2021 verwerpt de Raad van State (RvS) het cassatieberoep van het Vlaamse Gewest tegen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vlaanderen trekt budget voor gemeentelijke rioleringsinfrastructuur en betere waterkwaliteit fors op

12 januari 2022

Op het vlak van proper en gezond oppervlaktewater is er nog heel wat werk voor de boeg in Vlaanderen. Daarom …

Omgevingsrecht

Lees meer

Beslissingen omgevingsrecht ministerraad 10 december 2021

14 december 2021

Afgelopen vrijdag 10 december heeft de Vlaamse Regering enkele beslissingen met betrekking tot het omgevingsrecht goedgekeurd, op voorstel van Vlaams …

Omgevingsrecht

Lees meer

Wijziging Onroerenderfgoeddecreet: lokale besturen voorop en Vlaams beboetingsbeleid gecentraliseerd

23 november 2021

De Vlaamse Regering keurde op de Ministerraad van 19 november 2021 het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet …

Omgevingsrecht

Lees meer

Resultaat Audit Vlaanderen: Omgevingsvergunning bij lokale besturen

9 november 2021

Audit Vlaanderen voerde tussen juli 2020 en september 2021 een audit uit over de omgevingsvergunningprocedure bij 15 lokale besturen. Hieruit blijkt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer

Ook de bomen op het openbare domein moet geloven aan de nieuwe afstandsregels voor beplanting

1 november 2021

Met de komst van het nieuwe goederenrecht dat in september in werking trad, dreigen heel wat bomen op het openbare …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vlaams Gemeentewegendecreet houdt opnieuw stand, behoudens bepaling over verplaatsing van gemeentewegen

13 oktober 2021

Op 7 oktober 2021 heeft het Grondwettelijk Hof een vordering tot vernietiging van het Vlaams Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019  …

Omgevingsrecht

Lees meer

Regeling 15 jaar oude verkavelingen doorstaat procedure Grondwettelijk Hof

17 september 2021

Eind vorige maand schreef de redactie van Schulinck een bijdrage over de  regeling rond 15 jaar oude verkavelingen. In dat …

Omgevingsrecht

Lees meer

Arrest RvVb: Beroepstermijn in geval van een stilzwijgende weigeringsbeslissing

9 september 2021

Volgens artikel 54 OVD wordt het bestuurlijk beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat: “1° …

Omgevingsrecht

Lees meer

Uitbreiding lijst handelingen van algemeen belang

13 juli 2021

Op grond van artikel 4.4.7 §2 lid 2 VCRO kan de Vlaamse Regering de stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang oplijsten. De handelingen …

Omgevingsrecht

Lees meer