Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad van State van 25 april 2024 (nr. 259.628). In dit arrest bevestigt de Raad dat je als buur bodemsaneringswerken moet gedogen.

Een bodemsaneringsproject bepaalt de manier van uitvoering van bodemsaneringswerken. Ook identificeert een bodemsaneringsproject de gronden waarop werken noodzakelijk zijn om de bodemsanering uit te voeren.

De OVAM is bevoegd om eigenaars en gebruikers van deze gronden te bevelen de aangewezen personen toe te laten. Dit is een dwangmaatregel zodat deze personen de nodige werken kunnen uitvoeren (artikel 171 Bodemdecreet).

In deze zaak vindt een buur dat dit artikel alleen geldt voor eigenaars en gebruikers van de te saneren grond. En niet voor de aanpalende percelen.

De Raad van State oordeelt evenwel dat een bodemsaneringsproject ook werken kan beschrijven op andere terreinen. Al kan dit maar wanneer die werken noodzakelijk zijn om de bodemsanering uit te voeren. De eigenaars en gebruikers van deze terreinen moeten die werken gedogen. Volgens de Raad kan de OVAM dan ook op grond van artikel 171 Bodemdecreet bevelen om toegang te verlenen zodat men ter plaatse de nodige werken kan uitvoeren.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.