Nieuws Rechtspraak op vrijdag

Thumbnail of post #278297

Rechtspraak op vrijdag: bevoegdheid deputatie in administratief beroep

17 mei 2024

Toelichting bij het arrest van 18 april 2024 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, nr. A-2324-0521, waarin de Raad oordeelt dat …

Thumbnail of post #278107

Rechtspraak op vrijdag: overtreder bij milieu-inbreuken en milieumisdrijven

3 mei 2024

Toelichting bij het arrest van 7 februari 2024 van het Handhavingscollege, nr. M-2324-0030 waarin het College stilstaat bij het begrip …

Thumbnail of post #278090

Rechtspraak op vrijdag: aanleg wadi als vergunningsvoorwaarde

26 april 2024

Toelichting bij het arrest van 7 maart 2024 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, nr. A-2324-0521, waarin de Raad oordeelt over …

Thumbnail of post #278063

Rechtspraak op vrijdag: waardevermeerdering en – vermindering in het gemeentelijk rooilijnplan

19 april 2024

Toelichting bij het arrest van 28 maart 2024 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, nr. A-2324-0585 waarin de Raad het belang …

Thumbnail of post #278031

Rechtspraak op vrijdag: Het gedeeltelijk verval van een vergunning

12 april 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 21 maart 2024, nr. A-2324-0566 waarin de Raad zich uitspreekt …

Thumbnail of post #278002

Rechtspraak op vrijdag: niet dubbelop bij afwijkende of aanvullende BPA’s

5 april 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 14 maart 2024, nr. A-2324-0531 waarin de Raad zich uitspreekt …

Thumbnail of post #277974

Rechtspraak op vrijdag: (on)grondwettigheid verzoek tot zelfrealisatie bij onteigening

29 maart 2024

Toelichting bij het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 maart 2024, nr. 34/2024 waarin het Hof oordeelt dat de …

Thumbnail of post #277956

Rechtspraak op vrijdag: herbouwen of verbouwen

22 maart 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 22 februari 2024, nr. A-2324-0473 waarbij de Raad het onderscheid …

Thumbnail of post #277941

Rechtspraak op vrijdag: de beperkte afwijking

15 maart 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 15 februari 2024, nr. A-2324-0443 waarbij de Raad oordeelt over …

Thumbnail of post #277913

Rechtspraak op vrijdag: Verhoopte verlenging van de beslissingstermijn

8 maart 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 8 februari 2024, nr. A-2324-0433 waarbij de Raad bevestigt dat …