Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad van State van 16 mei 2024, nr. 259.758De Raad van State casseert daarin een arrest over verlengingen van beslistermijn.

Beslissingstermijn

In graad van administratief beroep kan de beslissingstermijn in verschillende gevallen verlengd worden. Er volgt van rechtswege een eenmalige verlenging van 60 dagen in 3 gevallen (artikel 66 § 2 OVD):

Deze verlengingen kan je niet optellen bij elkaar. Maar ze staan wel los van een bijkomende termijnverlengingsmogelijkheid in laatste bestuurlijke aanleg. De aanvrager kan namelijk daarnaast ook gemotiveerd verzoeken om de termijn te verlengen (artikel 66§ §2/1 OVD).

Wijzigingsverlenging vs. gemotiveerde verlenging

In een arrest van 13 juli 2023, nr. A- 2122- 0643 buigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich over de verhouding tussen termijnverlenging na wijzigingsverzoek en die na gemotiveerd verzoek van de aanvrager.

De RvVb erkent in die uitspraak dat een cumulatieve toepassing van paragraaf 2 en 2/1 niet uitgesloten is. Maar de RvVb oordeelt wel dat dit geen eenzelfde feitelijke oorzaak mag hebben.

Een verzoek tot termijnverlenging met als reden ‘planwijziging’ kan volgens de RvVb niet gecombineerd worden met de termijnverlenging ‘wijzigingsverzoek met nieuw openbaar onderzoek’.

Cassatie

De verwerende partij tekent cassatie aan tegen voormeld arrest bij de Raad van State. En met succes.

De Raad van State wijst erop dat de drievoudige termijnverlenging geldt “met behoud van toepassing” van de termijnverlenging op gemotiveerd verzoek. Ze staan dus los van enig verzoek van de aanvrager erna.

Bovendien treden de termijnverlengingen van rechtswege in werking. Dat betekent dat geen enkele andere feitelijke of juridische omstandigheid die verlenging nog kan verhinderen.

Ook dezelfde feitelijke grondslag kan dus aanleiding geven tot een 2e termijnverlenging bij gemotiveerd verzoek. Bijvoorbeeld wanneer de aanvrager een termijnverlenging wil omdat hij een wijzigingsverzoek wil voorbereiden.

De Raad van State casseert dan ook het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer over de beslistermijn en andere procedureregels vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een gratis proefabonnement aan.