Vraag van de week

Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor alles wat met omgevingsrecht te maken heeft, vinden in de Schulinck database het antwoord op al hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Die juridische informatie wordt verzameld en in klare taal gezet door een team van juridische experts. In onze rubriek Vragen van de week geven we antwoord op relevante vragen op het vlak van omgevingsrecht.

Is een toelating voor een festival in openlucht dat het maximale geluidsniveau overschrijdt, beperkt tot 12 keer per jaar?

5 juni 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Behoort een open dakoversteek tot het bruto bouwvolume?

30 mei 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is het aanleggen van een veedrinkpoel in agrarisch gebied vergunningsplichtig?

23 mei 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een stedenbouwkundige handeling in strijd met een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vrijgesteld zijn van vergunningsplicht?

16 mei 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Vraag van de week: welke datum telt om tijdig advies te verlenen?

9 mei 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Heeft het ontbreken van de VEN-toets een invloed op de vergunningsaanvraag?

2 mei 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is het tijdelijk plaatsen van een klascontainer in afwijking van de bestemming uit een RUP altijd vrijgesteld?

25 april 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kunnen meerdere meldingen voor het verlengen van de duur van een tijdelijke, verplaatsbare zorgwoning?

17 april 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is de gemeente verplicht om een goedgekeurde gemeenteweg aan te leggen?

11 april 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is de grondaanvulling die uit een vrijgestelde afbraak van een constructie of bouwwerk volgt een nieuwe stedenbouwkundige handeling?

4 april 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk