Vraag van de week

Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor alles wat met omgevingsrecht te maken heeft, vinden in de Schulinck database het antwoord op al hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Die juridische informatie wordt verzameld en in klare taal gezet door een team van juridische experts. In onze rubriek Vragen van de week geven we antwoord op relevante vragen op het vlak van omgevingsrecht.

Moet de gemeente akte nemen van het verval van een omgevingsvergunning?

4 oktober 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een zonevreemde functiewijziging gezamenlijk met een zonevreemd basisrecht vergund worden?

27 september 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Zijn zonnepanelen toegelaten in de gewestplanbestemming agrarisch gebied?

20 september 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Welk gevolg geeft het CBS aan een melding van overdacht van een vergunning voor een IIOA (artikel 97 §1 OVB)?

13 september 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een vergunning worden verleend voor een woning wanneer de daaraan verbonden verkaveling betwist wordt?

6 september 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Wanneer start het verval van een omgevingsvergunning voor het slopen van een gebouw?

30 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Moet een tijdelijke omgevingsvergunning een start- en einddatum vermelden?

23 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Verhindert een minnelijke schikking als bestuurlijke maatregel het instellen van een herstelvordering?

16 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een meldingsplichtige activiteit m.e.r.-plichtig zijn?

9 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan de gemeente in het kader van een vergunningsaanvraag afwijken van een advies van het ANB?

2 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is elke handeling zonder of strijdig met een omgevingsvergunning een stedenbouwkundig misdrijf?

28 juli 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan de administratieve lus tot een termijnverlenging leiden in de vereenvoudigde procedure?

13 juli 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk