Vraag van de week

Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor alles wat met omgevingsrecht te maken heeft, vinden in de Schulinck database het antwoord op al hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Die juridische informatie wordt verzameld en in klare taal gezet door een team van juridische experts. In onze rubriek Vragen van de week geven we antwoord op relevante vragen op het vlak van omgevingsrecht.

Is het vellen van een hoogstammige boom bij acuut gevaar altijd vergunningsplichtig?

12 mei 2022

Om u blijvend van dienst te zijn bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde …

Bekijk

Mag de gemeente voor de openbaarheid van bestuursdocumenten een vergoeding vragen?

5 mei 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Is elke handeling vergunningsplichtig als ze niet onder het Vrijstellingsbesluit valt?

27 april 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Kan een RUP volgens de Dienstenrichtlijn een verbod opnemen voor kantoren of handelszaken?

21 april 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Heeft een verbalisant ruimtelijke ordening voor het vaststellen van een misdrijf toegang tot een gebouw?

14 april 2022

Vraag: Heeft een verbalisant ruimtelijke ordening voor het vaststellen van een misdrijf toegang tot een gebouw? Antwoord: Ja, maar voor …

Bekijk

Vraag: Kan een vergunning geweigerd worden op basis van de regelgeving inzake lichten en zichten?

6 april 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Vraag: Mag de gemeente bij een vergunningsaanvraag altijd afwijken van de voorschriften van een BPA ouder dan 15 jaar?

29 maart 2022

Vraag: Mag de gemeente bij een vergunningsaanvraag altijd afwijken van de voorschriften van een BPA ouder dan 15 jaar? Antwoord: …

Bekijk

Valt een exploitatie met 2 stookinstallaties met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 250 kW onder rubriek 43.1 bijlage 1 VLAREM II?

24 maart 2022

Valt een exploitatie met 2 stookinstallaties met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 250 kW onder rubriek 43.1 bijlage 1 …

Bekijk

Vraag: Hoe wordt de afstandsvoorwaarde van 19 decimeter voor vensters gemeten?

15 maart 2022

Vraag: Hoe wordt de afstandsvoorwaarde van 19 decimeter voor vensters gemeten? Antwoord: Met een loodrechte lijn op de dichtste plaats …

Bekijk

Vraag: Mag een voormalige bedrijfswoning met toepassing van de zonevreemde basisrechten als (zuiver) residentiële woning worden uitgebreid?

8 maart 2022

Vraag: Mag een voormalige bedrijfswoning met toepassing van de zonevreemde basisrechten als (zuiver) residentiële woning worden uitgebreid? Antwoord: Nee, voorafgaand …

Bekijk

Vraag: Geldt de vervalregeling in artikel 99 § 1 OVD ook voor functiewijzingen?

2 maart 2022

Vraag: Geldt de vervalregeling in artikel 99 § 1 Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) ook voor functiewijzingen? Antwoord: Ja, de vervalregeling in artikel 99 …

Bekijk

Vraag: Moet het planologisch attest aangevraagd worden door de eigenaar van de gronden?

22 februari 2022

Vraag: Moet het planologisch attest aangevraagd worden door de eigenaar van de gronden? Antwoord: Neen. De aanvrager moet wel een …

Bekijk