Vraag van de week

Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor alles wat met omgevingsrecht te maken heeft, vinden in de Schulinck database het antwoord op al hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Die juridische informatie wordt verzameld en in klare taal gezet door een team van juridische experts. In onze rubriek Vragen van de week geven we antwoord op relevante vragen op het vlak van omgevingsrecht.

Is het omvormen van een aangebouwde stal tot een extra leefruimte bij de zonevreemde woning een verbouwing of een uitbreiding?

31 januari 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is voor het planten van bomen een omgevingsvergunning nodig?

24 januari 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Wordt de opsplitsing van een woning in meerdere woongelegenheden voor het jaar 2000 geacht te zijn vergund?

17 januari 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is elke vergunningsplichtige handeling onderworpen aan de medewerking van een architect?

10 januari 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan de gemeente de initiatiefnemer van een kleinschalig woningbouwproject in een drukke woonwijk verplichten om een MOBER op te maken?

3 januari 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan het CBS zonder goedkeuring van de gemeenteraad een omgevingsvergunning verlenen voor het verharden van een nieuwe gemeenteweg?

20 december 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan je een materiële vergissing in een vergunningsbeslissing rechtzetten?

13 december 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is het permanent plaatsen van een foodtruck in een voortuin een vergunningsplichtige handeling?

6 december 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is het exploiteren van een IIOA klasse 3 zonder voorafgaande melding een milieumisdrijf?

28 november 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is de afbraak van een constructie altijd vergunningsplichtig?

22 november 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan het bestuur bij het niet-nakomen van de vergunningsvoorwaarden het verkavelingsattest weigeren?

15 november 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is het houden van paarden altijd een ingedeelde inrichting of activiteit?

8 november 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk