Vraag van de week

Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor alles wat met omgevingsrecht te maken heeft, vinden in de Schulinck database het antwoord op al hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Die juridische informatie wordt verzameld en in klare taal gezet door een team van juridische experts. In onze rubriek Vragen van de week geven we antwoord op relevante vragen op het vlak van omgevingsrecht.

Geldt de vervalregeling in artikel 99 § 1 OVD ook voor vergunningsplichtige functiewijzigingen?

23 juli 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Zijn afbraak- of aanpassingswerken opgelegd in rechterlijke of bestuurlijke maatregelen (Titel VI VCRO) vergunningsplichtig?

16 juli 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Mag een bestuur een laattijdig verstuurd advies steeds negeren?

9 juli 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Staat bij de overdracht van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning de verkoper nog financieel borg voor een last in natura?

2 juli 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Heeft het wijzigen van de interne vloerpas een invloed op het bestaande bouwvolume van een woning?

25 juni 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Kan het CBS bij de meldingsprocedure een afwijking van de Hemelwaterverordening toestaan?

18 juni 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Zijn 30 garageboxen een stadsontwikkelingsproject?

11 juni 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Moet de overheid bij de beoordeling van een regularisatie rekening houden met de actuele regelgeving?

4 juni 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Welke voorschriften gelden bij een minder dan 15 jaar oude verkaveling gelegen binnen een RUP?

28 mei 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Kan je een gevel die aan de rooilijn ligt isoleren?

21 mei 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …