Vraag van de week

Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor alles wat met omgevingsrecht te maken heeft, vinden in de Schulinck database het antwoord op al hun vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en leefmilieu. Die juridische informatie wordt verzameld en in klare taal gezet door een team van juridische experts. In onze rubriek Vragen van de week geven we antwoord op relevante vragen op het vlak van omgevingsrecht.

Verhindert een minnelijke schikking als bestuurlijke maatregel het instellen van een herstelvordering?

16 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een meldingsplichtige activiteit m.e.r.-plichtig zijn?

9 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan de gemeente in het kader van een vergunningsaanvraag afwijken van een advies van het ANB?

2 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is elke handeling zonder of strijdig met een omgevingsvergunning een stedenbouwkundig misdrijf?

28 juli 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan de administratieve lus tot een termijnverlenging leiden in de vereenvoudigde procedure?

13 juli 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een (onvergunde) zonevreemde functiewijziging geregulariseerd worden?

6 juli 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Zijn stedenbouwkundige handelingen voor het organiseren van een festival of fuif vergunbaar in agrarisch gebied?

29 juni 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan het advies van het CBS bij notariële splitsing de verdeling tegenhouden?

22 juni 2022

Kan het advies van het CBS bij notariële splitsing de verdeling tegenhouden? Antwoord: Nee. Het advies is louter informatief  Artikel 5.2.2 …

Bekijk

Wat is het verschil tussen de volledigheid en de ontvankelijkheid van een vergunningsaanvraag?

15 juni 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Valt groepswoningbouw onder de verkavelingsvergunningsplicht?

7 juni 2022

Om u blijvend van dienst te zijn bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde …

Bekijk

Zijn afbraak- of aanpassingswerken opgelegd in rechterlijke of bestuurlijke maatregelen (Titel VI VCRO) vergunningsplichtig?

2 juni 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Gelden de afstandsregels voor industriële landbouw ook ten aanzien van woongebied met landelijk karakter?

25 mei 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk