Vraag van de week

Vraag: Kan een vergunning geweigerd worden op basis van de regelgeving inzake lichten en zichten?

6 april 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Vraag: Mag de gemeente bij een vergunningsaanvraag altijd afwijken van de voorschriften van een BPA ouder dan 15 jaar?

29 maart 2022

Vraag: Mag de gemeente bij een vergunningsaanvraag altijd afwijken van de voorschriften van een BPA ouder dan 15 jaar? Antwoord: …

Bekijk

Valt een exploitatie met 2 stookinstallaties met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 250 kW onder rubriek 43.1 bijlage 1 VLAREM II?

24 maart 2022

Valt een exploitatie met 2 stookinstallaties met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 250 kW onder rubriek 43.1 bijlage 1 …

Bekijk

Vraag: Hoe wordt de afstandsvoorwaarde van 19 decimeter voor vensters gemeten?

15 maart 2022

Vraag: Hoe wordt de afstandsvoorwaarde van 19 decimeter voor vensters gemeten? Antwoord: Met een loodrechte lijn op de dichtste plaats …

Bekijk

Vraag: Mag een voormalige bedrijfswoning met toepassing van de zonevreemde basisrechten als (zuiver) residentiële woning worden uitgebreid?

8 maart 2022

Vraag: Mag een voormalige bedrijfswoning met toepassing van de zonevreemde basisrechten als (zuiver) residentiële woning worden uitgebreid? Antwoord: Nee, voorafgaand …

Bekijk

Vraag: Geldt de vervalregeling in artikel 99 § 1 OVD ook voor functiewijzingen?

2 maart 2022

Vraag: Geldt de vervalregeling in artikel 99 § 1 Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) ook voor functiewijzingen? Antwoord: Ja, de vervalregeling in artikel 99 …

Bekijk

Vraag: Moet het planologisch attest aangevraagd worden door de eigenaar van de gronden?

22 februari 2022

Vraag: Moet het planologisch attest aangevraagd worden door de eigenaar van de gronden? Antwoord: Neen. De aanvrager moet wel een …

Bekijk

Vraag: Welke “lus” is van toepassing wanneer een aanvrager verzoekt om een wijziging van zijn vergunningsaanvraag?

15 februari 2022

Vraag: Welke “lus” is van toepassing wanneer een aanvrager verzoekt om een wijziging van zijn vergunningsaanvraag? Antwoord: De wijzigingslus (artikel …

Bekijk

Vraag van de week: kan het bestuur een onwettig plan of reglement buiten toepassing laten?

10 februari 2022

Vraag: Kan het bestuur een onwettig plan of reglement buiten toepassing laten? Antwoord: Nee, enkel een rechter kan vaststellen dat een …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een eengezinswoning vergund worden in een deels geordend woonuitbreidingsgebied?

3 februari 2022

Vraag: Kan een eengezinswoning vergund worden in een deels geordend woonuitbreidingsgebied? Antwoord: Neen, tot op heden is alleen groepswoningbouw toegelaten …

Bekijk

Kan een meldingsakte vervallen?

27 januari 2022

Vraag: Kan een meldingsakte vervallen? Antwoord: Ja, ook een meldingsakte kan vervallen. Het OVD verklaart de vervalregeling voor vergunningen ook …

Bekijk

Mag iemand een handeling vrijgesteld van vergunningsplicht uitvoeren wanneer de handeling strijdig is met de voorschriften van het gewestplan?

20 januari 2022

Vraag: Mag iemand een handeling vrijgesteld van vergunningsplicht uitvoeren wanneer de handeling strijdig is met de voorschriften van het gewestplan? …

Bekijk