Vraag van de week

Valt het plaatsen van een dakterras onder het uitbreiden van een gebouw?

19 september 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan de eigenaar van een gedeeltelijk onteigende grond de overname van de volledige grond eisen?

12 september 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is het mogelijk om een zwembad te plaatsen in een bufferzone?

5 september 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Geldt het bouwverbod voor de rooilijn ook voor ondergrondse constructies?

29 augustus 2023

Ja, het bouwverbod voor de rooilijn geldt voor alle constructies, ondergronds of niet (artikel 4.3.8 §1 VCRO). Je kan geen …

Bekijk

Als oude verkavelingsvoorschriften geen weigeringsgrond meer zijn, is er dan nog een openbaar onderzoek nodig?

22 augustus 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan de bevoegde overheid een vergunning verlenen als de verplichte archeologienota ontbreekt?

8 augustus 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Moet de aanvrager van een verkaveling de eigenaar zijn van de aanvraagpercelen?

1 augustus 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is het plaatsen van een airco aan of op een woning vergunningsplichtig?

25 juli 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is het plaatsen van een voorzetrolluik of uitschuifbare luifel aan de gevel vergunningsplichtig? 

18 juli 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Volstaat een melding voor een aangebouwd bijgebouw tot aan de voorgevellijn van het hoofdgebouw?

10 juli 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk