Vraag van de week

Kan een vergunning worden verleend voor een woning wanneer de daaraan verbonden verkaveling betwist wordt?

6 september 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Wanneer start het verval van een omgevingsvergunning voor het slopen van een gebouw?

30 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Moet een tijdelijke omgevingsvergunning een start- en einddatum vermelden?

23 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Verhindert een minnelijke schikking als bestuurlijke maatregel het instellen van een herstelvordering?

16 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een meldingsplichtige activiteit m.e.r.-plichtig zijn?

9 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan de gemeente in het kader van een vergunningsaanvraag afwijken van een advies van het ANB?

2 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is elke handeling zonder of strijdig met een omgevingsvergunning een stedenbouwkundig misdrijf?

28 juli 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan de administratieve lus tot een termijnverlenging leiden in de vereenvoudigde procedure?

13 juli 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een (onvergunde) zonevreemde functiewijziging geregulariseerd worden?

6 juli 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Zijn stedenbouwkundige handelingen voor het organiseren van een festival of fuif vergunbaar in agrarisch gebied?

29 juni 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan het advies van het CBS bij notariële splitsing de verdeling tegenhouden?

22 juni 2022

Kan het advies van het CBS bij notariële splitsing de verdeling tegenhouden? Antwoord: Nee. Het advies is louter informatief  Artikel 5.2.2 …

Bekijk

Wat is het verschil tussen de volledigheid en de ontvankelijkheid van een vergunningsaanvraag?

15 juni 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk