Vraag van de week

Moet een leegstaand landbouwbedrijf voor een zonevreemde functiewijziging naar wonen bouwfysisch geschikt zijn?

14 mei 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Mag je een infiltratievoorziening ook ondergronds aanleggen?

7 mei 2024

Mag je een infiltratievoorziening ook ondergronds aanleggen? Ja, het uitgangspunt is weliswaar bovengronds, maar dat mag ook ondergronds als het …

Kan de gemeente een kleinere hemelwaterput toestaan omdat er op het perceel niet genoeg plaats is?

30 april 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Wie is bevoegd om akte te nemen van een melding klasse 3 bij een grensoverschrijdend project?

23 april 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Kan de overheid zonder meer akte nemen van een meldingsplichtige handeling in of nabij VEN-gebied?

16 april 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Wat is het verschil tussen een stedenbouwkundige voorwaarde en een last?

9 april 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Geldt de vereenvoudigde vergunningsprocedure ook voor een beperkte verandering aan een stedenbouwkundig project?

2 april 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Valt een bijstelling van een verkavelingsvergunning onder een nieuwe vervaltermijn?

26 maart 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Vereist de afbraak van een eengezinswoning een sloopopvolgingsplan (SOP)?

19 maart 2024

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Kan de overheid in administratief beroep een onvolledig dossier herstellen?

12 maart 2024

Kan de overheid in administratief beroep een onvolledig dossier herstellen? Ja, de overheid kan in administratief beroep iedere onregelmatigheid herstellen, …