Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Heeft het wijzigen van een interne vloerpas een invloed op het bestaande bouwvolume van een woning?

Nee, het wijzigen van de interne vloerpas heeft normaal gezien geen invloed op het bestaande bouwvolume.

Verbouwen is het doorvoeren van aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume waarvan de buitenmuren voor minimaal 60% behouden blijven (artikel 4.1.1, 12° VCRO).

Het bouwvolume heeft ook een eigen definitie. Het gaat over het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden. Deze vinden in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun bij het hoofdgebouw (artikel 4.1.1, 2° VCRO). Het opmeten van het bruto-bouwvolume gebeurt met inbegrip van de buitenmuren en dak. Het vertrekt van het maaiveld (MvT, Parl. St. Vl. Parl., 2008-2009, stuk 2011, nr. 1, p 90, nrs 262-264).

Wijzigingen in de interne vloerpas hebben normaal gezien geen invloed op het bestaande bouwvolume. Dat volgt uit rechtspraak (RvVb 25 februari 2014, nr. A-2014-0147). De ophoging van het maaiveld rondom de woning kan wel een invloed hebben op het bouwvolume. De meting van het bestaande bouwvolume gebeurt dan ook buitenmaats.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!