Het huidige omgevingsrecht is verdeeld over tientallen wetten en decreten en verschillende beleidsdomeinen. Het maakt de uitvoering ervan voor u als gemeente complex. Of het nu gaat om het opstellen van beleid, het wel of niet verlenen van een vergunning om een monumentaal pand te mogen opknappen, of het controleren van een bedrijf dat een milieuvergunning hoort na te leven: van ieder juridisch detail moet u op de hoogte zijn om goed te kunnen adviseren en de juiste beslissingen te kunnen nemen. Niet iedere gemeente heeft hier voldoende mankracht en expertise voor. Laat onze juristen u daarom ondersteunen.

Wat kunt u van ons verwachten?

De juristen van Wolters Kluwer houden zich dagelijks bezig met het omgevingsrecht. Zij kennen de wet- en regelgeving en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en relevante rechtspraak. Zij bieden ondersteuning op de volgende gebieden:

1. Beleid: opstellen en toetsen

Het omgevingsrecht laat ruimte over voor gemeenten om beleid op te stellen. Een doordacht en helder beleid helpt bij het maken van een goede beoordeling en het opstellen van zorgvuldige beslissingen. Wij kunnen u helpen bij het (verder) ontwikkelen van dit beleid alsook bij het toetsen van het beleid aan de huidige wet- en regelgeving, rechtspraak en uw gemeentelijke uitgangspunten. Daarnaast kunnen onze juristen u helpen bij het harmoniseren van uw beleid door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen.

2. Beslissingen: adviseren en opstellen

Een beslissing of besluit is een belangrijk communicatiemiddel tussen de gemeente en burger. Of het nu gaat om een vergunning voor het bouwen of slopen van een bouwwerk of het kappen van een boom: de burger ontleent zijn rechten en plichten aan de afgegeven beslissing. Het is daarom belangrijk dat de beslissingen of besluiten van de gemeenten zowel goed te begrijpen als juridisch juist zijn. Wij kunnen u hierin adviseren, maar kunnen uw beslissingen ook opstellen. Wij zorgen er dan voor dat deze helder en conform de wet zijn. Het bespaart u tijd.

3. Begeleiding in graad administratief en jurisdictioneel

We kunnen u begeleiden zowel in graad administratief beroep als bij het jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We kunnen u hierbij raadgeven of u helpen bij het opstellen van de nodige adviezen, (repliek)nota’s of verzoekschriften.

4. Juridisch advies en begeleiding op casusniveau

Er bestaat aparte en complexe regelgeving voor bouwen, bodem, geluid, infrastructuur, milieu, monumentenzorg, natuur, ruimtelijke ordening.. Wat de casus ook is en ongeacht welke regelgeving van toepassing is, wij kunnen u juridisch adviseren en begeleiden. Hierbij wordt rekening gehouden met het gemeentelijk beleid en de rechtspraak. En natuurlijk houden wij de recente ontwikkelingen in de gaten, zodat u hier – waar nodig – al op kan inspelen.

Meer weten?

Wilt u er zeker van zijn dat de uitvoering van het omgevingsrecht binnen uw gemeente volgens de wet gebeurt? Kan uw gemeente juridische ondersteuning op dit vlak gebruiken?

Neem vrijblijvend contact op met Pieter Moens via telefoonnummer +32 477 75 89 79 of via email pieter.moens@wolterskluwer.com.