Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht evolueert permanent. Wolters Kluwer biedt via Schulinck Omgevingsrecht toegang tot actuele informatie over dit domein, aangevuld met de kennis en expertise van een juridisch team. Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht zijn gemeenten dan ook altijd up-to-date en mee met de laatste veranderingen.

Actuele opinies Omgevingsrecht

November 2021: Het ter ziele gaan van vergunningen en het vergunningenregister

10 november 2021

Het vergunningenregister,… Volgens de VCRO is het vergunningenregister een gemeentelijk gegevensbestand. Het lokaal bestuur houdt daarin voor zijn grondgebied de perceelsgebonden informatie bij inzake de...

Geen ambtshalve planaanpassing door de vergunningverlenende overheid mogelijk

19 oktober 2021

Interpretatie Raad van State De Raad van State oordeelt in het arrest van 20 mei 2021, nr. 250.629 dat een wijziging aan de vergunningsaanvraag alleen...

Dubbele betekening: evolutie of verdeeldheid in rechtspraak?

1 oktober 2021

Regelgeving We situeren de regelgeving eerst kort. Op straffe van onontvankelijkheid moet een rechtszoekende beroep instellen bij de Raad binnen een vervaltermijn van 45 dagen....

Oktober 2021: De nieuwe afstandsregels: Plant op voldoende afstand!

30 september 2021

Het nieuwe artikel 3.133 Burgerlijk Wetboek beoogt via een objectief onderscheid in functie van de hoogte van de boom, komaf te maken met de rechtsonzekerheid...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.