In deze ééndaagse opleiding geeft de docent u een grondig inzicht in de zonevreemde basisrechten.

 • Niveau: Verdieping
 • Duur: 1 dag
 • Datum: 28 mei 2024 (schrijf u hier in)
 • Prijs: € 599,- exclusief btw
 • Locatie: Antwerpen (naast het centraal station)
 • Docent: Jona Martens
 • Bestemd voor:
  • omgevingsambtenaren
  • deskundigen ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu
  • ambtenaren dienst omgeving

Omschrijving

De ruimtelijke ordening vormt een hoeksteen van het omgevingsrecht. Nochtans was de bestaande ruimte geen onbeschreven blad. Als overgangsmaatregel voorzag de decreetgever daarom de zonevreemde basisrechten voor bestaande constructies. Helaas bekijken velen deze regeling vandaag als een geducht pakket van voorschriften. Deze opleiding geeft een heldere blik op dit complex geheel van regels. Aangevuld met praktijkvoorbeelden gaat de docent interactief aan de slag met de cursisten om ze de zonevreemde basisrechten eigen te maken.

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding Zonevreemde basisrechten:

 • weet u wanneer een constructie hoofdzakelijk vergund is
 • weet u welke basisrechten u moet toepassen
 • kent u de gelijkenissen en verschillen tussen de verschillende basisrechten

Programma

 

Tijdens deze opleiding Zonevreemde basisrechten worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • het begrip ‘zonevreemd’
 • de algemene toepassingsvoorwaarden
  • hoofdzakelijk vergund
  • niet verkrot
 • het tijdstip van de beoordeling
 • de onderscheiden basisrechten:
  • zonevreemde woningen: verbouwen, herbouwen en uitbreiden
  • zonevreemde constructies: verbouwen, herbouwen en uitbreiden

De opleiding start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

 

Voordelen

 • Praktijkgericht
 • Docent uit het vakgebied
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Interactief
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Uw docent

 


Jona Martens is jurist en vakredacteur bij Schulinck Omgevingsrecht. Jona was voordien jarenlang referendaris bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het (Milieu)Handhavingscollege. In die functie onderzocht hij vergunningsdossiers, adviseerde hij de bestuursrechters en was hij verantwoordelijk voor het opstellen van het arrest. Zijn opgedane ervaring raakt dan ook de verschillende facetten van het omgevingsrecht.

 

Meer weten over de opleiding Zonevreemde basisrechten?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden met u te bespreken.
→ Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding.