Vermeldingswaardig: de meldingsprocedure bij handelingen aan beschermde stads- en dorpsgezichten

17 november 2022

De omgevingsambtenaar denkt bij meldingsprocedure wellicht al snel aan het melden van een klasse 3 inrichting.  Of misschien gaat de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een omgevingsvergunning zowel aanvragen als beoordelen – big deal?

27 oktober 2022

Een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) brengt weer wat los bij steden en gemeenten. Het antwoord op …

Omgevingsrecht

Lees meer

Verkavelingen ouder dan 15 jaar zijn quasi dode letter

20 oktober 2022

Sinds 30 december 2017 vormen voorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar geen weigeringsgrond meer bij vergunningsaanvragen (artikel 4.3.1 §1, …

Omgevingsrecht

Lees meer

Het belang bij het correct verloop van een openbaar onderzoek. Whose case is it anyway?

6 oktober 2022

Ieder die zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) wil wenden moet belang hebben bij zijn beroep én bij de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Paardenhouderijen in agrarisch gebied: (quit) horsing around?

22 september 2022

Het gezegde wil dat slechts enkele zaken zeker zijn in het leven: de dood, belastingen, en [vul hier een creatieve …

Omgevingsrecht

Lees meer

Over interpretaties van het Vrijstellingsbesluit valt (niet) te twisten

15 september 2022

De vrijgestelde handelingen moeten voldoen aan de algemene en bijzondere toepassingsvoorwaarden van het Vrijstellingsbesluit. Deze voorwaarden laten op het eerste …

Omgevingsrecht

Lees meer

Het lussen van de screeningsnota… de geest van de wet onvoldoende tastbaar?

8 september 2022

Dat men een m.e.r.-screeningsnota niet kan toevoegen, herstellen of aanvullen in de administratieve beroepsprocedure is intussen geweten. De Raad van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Padel is geen voetbal… of toch wel?

31 augustus 2022

Dat padel de laatste jaren sterk gegroeid is en de vraag naar padelterreinen amper bij te houden is in veel …

Omgevingsrecht

Lees meer

Villa Kakelbont II

17 augustus 2022

In een eerdere opinie onderzochten we de vergunningsplicht van het schilderen van gevels. Volgens ons bleek de notie dat schilderwerken …

Omgevingsrecht

Lees meer

Misdrijven en de goede ruimtelijke ordening: een pas de deux van overheid en aanvrager

11 augustus 2022

Dat stedenbouwkundige misdrijven van belang zijn bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een vergunningsaanvraag is een gegeven. Ook bij …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vonnis vs. Vergunning: Medewerkingsplicht bij een vonnis van een rechtbank

27 juli 2022

De volgende vragen stellen zich in de praktijk: Is een vergunning nodig voor het uitvoeren van afbraakwerken of het vellen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Van bermbeheer naar natuurbeheer: hoe zat het ook al weer?

13 juli 2022

Goed bermbeheer is noodzakelijk voor de instandhouding van fauna en flora. Bermen hebben namelijk een belangrijke landschappelijke en ecologische waarde. …

Omgevingsrecht

Lees meer