November 2021: Het ter ziele gaan van vergunningen en het vergunningenregister

10 november 2021

Het verval van de omgevingsvergunning wordt op zich al geregeld door een complexe regeling, voorafgegaan door een zo mogelijk nog …

Omgevingsrecht

Lees meer

Geen ambtshalve planaanpassing door de vergunningverlenende overheid mogelijk

19 oktober 2021

In het arrest van 20 mei 2021 (nr. 250.629) oordeelt de Raad van State dat een ambtshalve planaanpassing door de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Dubbele betekening: evolutie of verdeeldheid in rechtspraak?

1 oktober 2021

Het zal niemand verwonderen dat de vervaltermijn waarbinnen een rechtszoekende zijn beroep moet instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een …

Omgevingsrecht

Lees meer

Oktober 2021: De nieuwe afstandsregels: Plant op voldoende afstand!

30 september 2021

Ook bomen, struiken en hagen ontsnappen niet aan social distancing. Sinds 1 september 2021 integreert boek 3 “Goederen” de afstanden …

Omgevingsrecht

Lees meer

September 2021: Het vallen van de bladeren: niet alles is een eeuwig leven beschoren, zelfs omgevingsvergunningen niet

1 september 2021

Met de herfst in aantocht en de woorden van voormalig Eerste Minister Mark Eyskens indachtig “Het is 21 september, de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gemeente Kinrooi: “Ik geef de helpdesk van Schulinck Omgevingsrecht een dikke 10 op 10”

30 augustus 2021

Sinds Rick van Vijfeijken, deskundige Ruimte in Kinrooi, Schulinck Omgevingsrecht gebruikt, rekenen hij en zijn collega’s regelmatig op de helpdesk …

Omgevingsrecht

Lees meer

(Beperkt) afwijken van vijftien jaar oude verkavelingen

27 augustus 2021

Met een volgebouwd Vlaanderen zocht de decreetgever met de Codextrein in 2017 mogelijkheden om het ruimtelijk rendement van de bestaande …

Omgevingsrecht

Lees meer

Augustus 2021: Dweilen met de kraan open

2 augustus 2021

Met de enorme neerslag de voorbije periode staat de waterproblematiek weer helemaal in de belangstelling. In deze bijdrage leggen we …

Omgevingsrecht

Lees meer

Alle (trage) wegen leiden naar het Gemeentewegendecreet

13 juli 2021

Vergunningsaanvragen m.b.t. bouwprojecten voorzien geregeld trage doorsteken voor voetgangers en fietsers. Louter een beslissing van het College van Burgemeester en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Over de grenzen heen: Creatief oplossingskader voor permanente bewoners in recreatiegebied

7 juli 2021

Zowel in Vlaanderen als in Nederland heeft het gedogen van illegale permanente bewoning van recreatiewoningen geleid tot problematische situaties op …

Omgevingsrecht

Lees meer

Juli 2021: De zomer van (herwonnen) vrijheid: ook voor het vestigen van verblijfsrecreatie?

23 juni 2021

Met de zomervakantie in het verschiet staan de vakantiehuisjes en (Air)BnB’s klaar om de Vlaming van zijn grotsyndroom te verlossen. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Uit welke hoek waait de wind bij particuliere windmolens?

4 juni 2021

Na de zonnepanelen lijken ook particuliere windmolens aan een opmars bezig. In alsmaar meer gemeenten komen burgers aankloppen om zich …

Omgevingsrecht

Lees meer