Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten.Schulinck Omgevingsrecht. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Vraag: Zijn stedenbouwkundige handelingen voor het organiseren van een festival of fuif vergunbaar in agrarisch gebied? Antwoord: Ja, voor handelingen gericht op sociaal-culturele of recreatieve medegebruik, zoals een festival, is afwijken van stedenbouwkundige voorschriften mogelijk. In alle bestemmingsgebieden kan de gemeente stedenbouwkundige handelingen vergunnen, gericht op sociaal-culturele of recreatieve medegebruik (artikel..

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team