Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten. Schulinck Omgevingsrecht. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Vraag: Kan een gemeenteweg private eigendom zijn? Antwoord: Ja, het eigendomsstatuut is irrelevant. Het is de bestemming die aan een gemeenteweg gegeven wordt die het openbaar karakter ervan bepaalt. Een openbare weg kan zowel publieke als privé-eigendom zijn. Niet het eigendomsstatuut van de wegzate of -bedding, maar wel de bestemming..

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team