Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten.Schulinck Omgevingsrecht. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Vraag: Is het vellen van een hoogstammige boom bij acuut gevaar vergunningsplichtig? Antwoord: Neen, wanneer voldaan aan de toepassingsvoorwaarden geldt een vrijstelling (artikel 6.1, 2° Vrijstellingsbesluit). Een schriftelijke instemming van de burgemeester is wel vereist. Het vellen van een hoogstammige boom is principieel vergunningsplichtig (artikel 4.2.1, 3° VCRO). Een hoogstammige..

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team