Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten. Schulinck Omgevingsrecht. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Vraag: Kan het verval van een verkavelingsvergunning worden voorkomen met een onderhandse akte tot vestiging van een 10-jarige erfpacht? Antwoord: Neen, de tijdige registratie van voldoende rechtshandelingen waarvan sprake in artikel 102 § 1 OVD (bv. erfpacht) belet dat het einde van de vervaltermijn van een verkavelingsvergunning wordt bereikt. Bijkomend..

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team