Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten. Schulinck Omgevingsrecht. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Vraag: Mag iemand een handeling vrijgesteld van vergunningsplicht uitvoeren wanneer de handeling strijdig is met de voorschriften van het gewestplan? Antwoord: Ja, handelingen vrijgesteld van vergunningsplicht worden beschouwd niet strijdig te zijn met de voorschriften van het gewestplan, op voorwaarde dat de aanwezige gebouwen of constructies op het perceel hoofdzakelijk..

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team