Schulinck Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Vraag: Is het exploiteren van een IIOA klasse 3 zonder voorafgaande melding een milieumisdrijf? Ja, dat volgt uit artikel 16.6.1 §1 lid 2, 6° DABM. Er bestaat namelijk een verschil tussen een milieumisdrijf en een milieu-inbreuk. Een milieu-inbreuk is een gedraging in strijd met een milieuvoorschrift (artikel 16.1.2, 1° DABM)...

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team