Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten. Schulinck Omgevingsrecht. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Is een vergunning vereist wanneer een koper een landbouwbedrijfswoning wilt betrekken, maar hij geen band heeft met het landbouwbedrijf? Antwoord: ja, een vergunning voor een zonevreemde functiewijziging voorafgaandelijk aan de residentiële bewoning door de koper. Artikel 4.2.1 VCRO bepaalt het volgende: “Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: (…) °6..

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team