Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten. Schulinck Omgevingsrecht. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Mag de gemeente een vergunning verlenen als de aanvraag strijdig is met een direct werkende norm? Antwoord: Neen, als een aanvraag strijdig is met een direct werkende norm volgt een weigering of een vergunning onder voorwaarden die de naleving van de sectorale regelgeving waarborgen (artikel 4.3.3 VCRO). Uit artikel 4.3.3..

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team