Schulinck Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Vraag: is voor het planten van bomen een omgevingsvergunning nodig? Antwoord: nee, alleen het kappen van bomen of het ontbossen is vergunningsplichtig. Voor het aanplanten bomen (of het inzaaien van grassen) is in principe geen omgevingsvergunning nodig (RvVb 11 februari 2021, nr. A-2021-0631). Alleen voor het kappen van hoogstammige bomen..

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team