Schulinck Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Vraag: Moet de gemeente akte nemen van het verval van een omgevingsvergunning? Antwoord: nee, maar het verval moet wel opgenomen worden in het vergunningenregister. Een omgevingsvergunning vervalt immers van rechtswege in de wet opgesomde gevallen (artikel 99 OVD e.v.). Dit houdt in dat, van zodra zich een van de opgesomde..

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team