Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten. Schulinck Omgevingsrecht. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Vraag: Kan een vergunning verleend worden voor de sloop van twee bijgebouwen die ondergebracht worden in één nieuw volume op grond van artikel 4.4.18 VCRO? Antwoord:  Neen, de regeling voor zonevreemde constructies is een afwijkende regeling en moet daarom strikt geïnterpreteerd worden. Vermits er één geheel nieuw volume gecreëerd wordt zal..

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team