Omgevingsrecht

In een steeds complexere wereld, bieden wij omgevingsambtenaren een juridische houvast. Met een krachtige ‘omgevings-Google’, een team van experts, en praktische voorbeelden van andere Vlaamse gemeenten. Schulinck Omgevingsrecht. Juridisch assistent en zoekmachine in één.

Vraag van de week

Vraag: Kan de gemeente beperkte afwijkingen in de zin van artikel 4.4.1 VCRO toestaan bij een (zonevreemde) verkaveling?  Antwoord: Ja, een beperkte afwijking lijkt niet te raken aan de essentie van een (zonevreemde) verkaveling, mits het geen wettelijk opgesomde verboden afwijking betreft (o.a. bestemming…) en evenmin een essentiële afwijking betreft...

Bekijk het antwoord

Onze experts

Maak kennis met ons hele team