Het Vrijstellingsbesluit is niet weg te denken uit het omgevingsrecht. Burgers passen het dagelijks, al dan niet correct, toe. In deze opleiding neemt de docent u mee door het volledige Vrijstellingsbesluit. Alle voorwaarden en vrijgestelde handelingen, van bijgebouw, oprit tot de heraanleg van een sportterrein en het vervangen van een windturbine, komen uitgebreid aan bod. Aan de hand van voorbeelden zal u het Vrijstellingsbesluit dan ook leren begrijpen en interpreteren.

Omschrijving opleiding vrijstellingsbesluit en stedenbouwkundige handelingen

Heel wat stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van de principiële vergunningsplicht. Deze vrijstellingen staan onder meer in het Vrijstelllingsbesluit en het Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen.

Toch is niet elk bijgebouw, terras, afsluiting of heraanleg van een sportterrein zomaar vrijgesteld van vergunningsplicht. Het Vrijstellingsbesluit legt namelijk tal van toepassingsvoorwaarden op. Deze opleiding geeft de gemeentelijke ambtenaar de juiste interpretaties van de verschillende voorwaarden en vrijgestelde handelingen mee.

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding Vrijstellingsbesluit en stedenbouwkundige handelingen:

 • Kent u de verschillende vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen en kan u ze interpreteren
 • Kent u de verschillende toepassingsvoorwaarden en kan u ze interpreteren
 • Bent u in staat om het Vrijstellingsbesluit correct toe te passen in de praktijk

Programma

 

Tijdens deze ééndaagse opleiding Vrijstellingsbesluit en stedenbouwkundige handelingen worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 1. Vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen
 2. Niet-vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen
 3. Vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen
   1. Toepassingsvoorwaarden Vrijstellingsbesluit
   2. Handelingen in, aan en bij woningen
   3. Complementaire functies
   4. Handelingen in, aan en bij andere gebouwen
   5. Handelingen in industriegebied
   6. Land- en tuinbouw
   7. Groen
   8. Tijdelijke handelingen
   9. Wijzigingen ingerichte terreinen
   10. Publiciteit
   11. Openbaar domein
   12. Algemeen belang
   13. Telecommunicatie
   14. Reliëfwijzigingen
   15. Afbraak
 4. Wat brengt de toekomst?

De opleidingsdag start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

 

Voordelen opleiding

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Docenten uit het vakgebied
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Docent

 

Els Pissierssens is jurist en vakredacteur bij Schulinck Omgevingsrecht. Daarvoor was zij lange tijd actief als advocaat en als legal counsel bij een intercommunale. Zij coördineerde daarnaast een intergemeentelijke omgevingshandhavingscel en werd daarbij door verschillende gemeenten aangesteld als intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur en lokale toezichthouder milieuhandhaving. Els gaf ook toelichtingen en workshops over het handhavingsbeleid op studiedagen.

 

Meer weten over de opleiding Vrijstellingsbesluit en stedenbouwkundige handelingen?

→ Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding op 11 mei 2023