Nieuws

Thumbnail of post #277852

Rechtspraak op vrijdag: Vrijgestelde handelingen en onroerend erfgoed

23 februari 2024

Toelichting bij het arrest van 25 januari 2024 (nr. A-2324-0372) waarin de Raad het toepassingsgebied van het Vrijstellingsbesluit verheldert.

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277846

Nieuw toetsingskader voor schade aan natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

22 februari 2024

Toetsingskader De vergunningverlenende overheid mag geen omgevingsvergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277836

Rechtspraak op vrijdag: de temporele werking genuanceerd

16 februari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 januari 2024, nr. A-2324-0387 waarbij de Raad de temporele …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277832

Instrumentendecreet: uitvoeringsbesluiten

15 februari 2024

Ter uitvoering van het Instrumentendecreet geeft de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan 2 besluiten: het besluit dat de …

Niet gecategoriseerd

Lees meer
Thumbnail of post #277822

Rechtspraak op vrijdag: erfdienstbaarheden en het zakelijk karakter

9 februari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 januari 2024, nr. A-2324-0322 waarbij de Raad herinnert aan …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277815

Nieuwe regelgeving voor motorcross

8 februari 2024

Rechtsonzekerheid troef Uitbatingen voor motorcross botsen de jongste jaren tegen rechtsonzekerheid aan. Meerdere vergunningen zijn intussen vernietigd (RvS 8 februari …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277790

Rechtspraak op vrijdag: overmacht bij toepassing zonevreemde basisrechten

2 februari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 januari 2024, nr. A-2324-0393 waarbij de Raad oordeelt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277783

Een omheining plaatsen, wat nu?

1 februari 2024

Het plaatsen van een afsluiting is (zoals elke constructie) principieel vergunningsplichtig (artikel 4.2.1, 1° VCRO). Maar de vergunningsplicht geldt niet …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277755

Rechtspraak op vrijdag: het vermoeden van vergunning en langdurig onbruik

26 januari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 21 december 2023, nr. 2324-0299 waarbij de Raad oordeelt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277747

Nieuwe Stikstofdecreet – knoop doorgehakt of strakker getrokken?

25 januari 2024

Op 24 januari 2024 nam het Vlaams Parlement het nieuwe voorstel van Stikstofdecreet aan. Dit ondanks de kritische opmerkingen uit …

Omgevingsrecht

Lees meer