Wijziging Onroerenderfgoeddecreet: lokale besturen voorop en Vlaams beboetingsbeleid gecentraliseerd

23 november 2021

De Vlaamse Regering keurde op de Ministerraad van 19 november 2021 het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet …

Omgevingsrecht

Lees meer

Resultaat Audit Vlaanderen: Omgevingsvergunning bij lokale besturen

9 november 2021

Audit Vlaanderen voerde tussen juli 2020 en september 2021 een audit uit over de omgevingsvergunningprocedure bij 15 lokale besturen. Hieruit blijkt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer

Ook de bomen op het openbare domein moet geloven aan de nieuwe afstandsregels voor beplanting

1 november 2021

Met de komst van het nieuwe goederenrecht dat in september in werking trad, dreigen heel wat bomen op het openbare …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vlaams Gemeentewegendecreet houdt opnieuw stand, behoudens bepaling over verplaatsing van gemeentewegen

13 oktober 2021

Op 7 oktober 2021 heeft het Grondwettelijk Hof een vordering tot vernietiging van het Vlaams Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019  …

Omgevingsrecht

Lees meer

Regeling 15 jaar oude verkavelingen doorstaat procedure Grondwettelijk Hof

17 september 2021

Eind vorige maand schreef de redactie van Schulinck een bijdrage over de  regeling rond 15 jaar oude verkavelingen. In dat …

Omgevingsrecht

Lees meer

Arrest RvVb: Beroepstermijn in geval van een stilzwijgende weigeringsbeslissing

9 september 2021

Volgens artikel 54 OVD wordt het bestuurlijk beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat: “1° …

Omgevingsrecht

Lees meer

Uitbreiding lijst handelingen van algemeen belang

13 juli 2021

Op grond van artikel 4.4.7 §2 lid 2 VCRO kan de Vlaamse Regering de stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang oplijsten. De handelingen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Resolutie over kernversterkend handelsbeleid

25 mei 2021

Op 12 mei 2021 nam de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een resolutie over kernversterkend handelsbeleid in Vlaanderen aan. …

Omgevingsrecht

Lees meer

De Vlarem-trein nadert het volgende station

25 mei 2021

Op vrijdag 30 april 2021 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit m.b.t. het Vlarem II en het Vlarel voor de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Impact van een digitale én analoge betekening op de beroepstermijn bij de RvVb

7 mei 2021

Artikel 105 § 3 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep bij de RvVb dient te worden ingesteld binnen een vervaltermijn van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Omgevingsrecht in beweging

7 mei 2021

Het omgevingsrecht kwam de voorbije periode geregeld aan bod in de media. We vestigen de aandacht op volgende interessante ontwikkelingen. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Heeft jouw gemeente een potentieel nationaal park?

20 april 2021

Vlaams Minister Zuhal Demir lanceerde de oproep voor kandidaat Nationale Parken Vlaanderen en kandidaat Landschapsparken. ​​"Beide vallen terug onder de …

Omgevingsrecht

Lees meer