Resolutie over kernversterkend handelsbeleid

25 mei 2021

Op 12 mei 2021 nam de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een resolutie over kernversterkend handelsbeleid in Vlaanderen aan. …

Omgevingsrecht

Lees meer

De Vlarem-trein nadert het volgende station

25 mei 2021

Op vrijdag 30 april 2021 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit m.b.t. het Vlarem II en het Vlarel voor de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Impact van een digitale én analoge betekening op de beroepstermijn bij de RvVb

7 mei 2021

Artikel 105 § 3 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep bij de RvVb dient te worden ingesteld binnen een vervaltermijn van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Omgevingsrecht in beweging

7 mei 2021

Het omgevingsrecht kwam de voorbije periode geregeld aan bod in de media. We vestigen de aandacht op volgende interessante ontwikkelingen. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Heeft jouw gemeente een potentieel nationaal park?

20 april 2021

Vlaams Minister Zuhal Demir lanceerde de oproep voor kandidaat Nationale Parken Vlaanderen en kandidaat Landschapsparken. ​​"Beide vallen terug onder de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Beslissingsboom drukhouders met lachgas (N2O)

19 april 2021

De gemeente, zoals een toezichthouder, kan tijdens een controle op gasflessen met lachgas stoten. Om uit te maken wat de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Raad van State bevestigt: geen verkavelingsplichtige handeling = geen bijstelling nodig

13 april 2021

Sinds de Codextrein zijn verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oude verkavelingen geen weigeringsgrond meer voor vergunningen (artikel 4.3.1 § …

Omgevingsrecht

Lees meer

Na het stikstofarrest nu ook een waterarrest?

12 april 2021

De Raad van State heeft een vergunning voor grondwaterwinning, afgeleverd aan een landbouwbedrijf, vernietigd. Het arrest vindt u hier. Bij grondwaterwinningprojecten …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vanaf 15 april 2021 verplicht gebruik van het digitaal kunstmestregister

25 maart 2021

Landbouwers die kunstmest gebruiken en kunstmesthandelaars vullen vanaf 15 april 2021 het digitaal kunstmestregister in op het Mestbankloket (nieuw artikel …

Omgevingsrecht

Lees meer

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W): een nieuw initiatief van VLM!

16 maart 2021

14 praktijk- en onderzoekscentra voor landbouw uit heel Vlaanderen slaan de handen in elkaar Samen gaan ze de komende vier …

Omgevingsrecht

Lees meer

Verlenging civiele noodsituatie: ook voor vrijstellingen vergunningsplicht vaccinatiecentra

10 maart 2021

De civiele noodsituatie die werd afgekondigd naar aanleiding van de coronapandemie is nogmaals verlengd. Dat betekent dat ook de vrijstelling …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vanaf 11 maart verplicht laadpalen aan bepaalde nieuwe gebouwen in Vlaanderen

5 maart 2021

Artikel 9/1.1.1. en volgende van het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt dat bij sommige gebouwen en parkings waarvoor een …

Omgevingsrecht

Lees meer