Vlaamse Regering zet decretaal tandje bij om bosuitbreidingsplan te realiseren

3 augustus 2022

Een overzicht van de wijzigingen Met het bosuitbreidingsplan “Meer bos in Vlaanderen!” beoogt de Vlaamse Regering 4.000 hectare extra bos …

Omgevingsrecht

Lees meer

Oproep pilootprojecten omgevingshandhaving

22 juli 2022

Het departement Omgeving lanceert een oproep voor pilootprojecten omgevingshandhaving. Enerzijds wil ze daarmee samen met de lokale besturen werken aan …

Omgevingsrecht

Lees meer

Geluid muziekactiviteiten: Festivals laten weer van zich horen

28 juni 2022

Na 3 jaar is het eindelijk weer zover! De festivals in openlucht en het bijhorende geluid zijn terug van weggeweest. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Verdeel en (be)heers de verkavelingsplicht: opstal is geen verdeling

22 juni 2022

In een recent arrest stipte de RvVb aan dat het vestigen van een recht van opstal geen verdeling van een …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bekijk het webinar ‘Omgevingsrecht en openbaarheid van bestuur’

9 juni 2022

Webinar omgevingsrecht en openbaarheid van bestuur Op donderdag 9 juni heeft onze juridische expert Laura Knockaert een gratis (online) webinar over …

Omgevingsrecht

Lees meer

Niet gelijktijdige zending van afschrift van een beroepschrift leidt niet altijd tot onontvankelijkheid

31 mei 2022

De Raad van State bevestigt in de arresten van 22 april 2022 dat de niet gelijktijdige zending van een afschrift …

Omgevingsrecht

Lees meer

Ook arresten van de RvVb bevatten binnenkort cassatieformaliteiten

3 mei 2022

Op 28 april 2022 werd de wet tot wijziging van artikel 19 RvS-wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wetswijziging …

Omgevingsrecht

Lees meer

Voorstel van decreet afwijkingen gewestelijke omgevingsvergunningsplicht voor de opvang van oorlogsvluchtelingen aangenomen

28 april 2022

Woensdag 27 april werd in een plenaire vergadering van het Vlaams Parlement gestemd over het voorstel van decreet over afwijkingen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Benieuwd naar de klimaatscenario’s en mogelijke klimaatmaatregelen voor uw gemeente?

29 maart 2022

Hoe vaak zal uw gemeente te maken krijgen met hitte, droogte of zware regenbuien in 2030, 2050 en 2100? En …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bekijk het webinar ‘Basisrechten voor zonevreemde constructies’

24 maart 2022

Op donderdag 24 maart januari heeft onze juridisch specialist Jona Martens een gratis (online) webinar gegeven. Waar gaat het webinar over? …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een overzicht van de regelgeving RO voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne

7 maart 2022

Heel wat steden en gemeenten willen graag hulp bieden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Om deze initiatieven te steunen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vlaamse Regering bereikt akkoord over bouwshift en stikstofkwestie

23 februari 2022

Na maanden onderhandelen, heeft de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over de bouwshift (of betonstop) en de aanpak van de …

Omgevingsrecht

Lees meer