Verlenging civiele noodsituatie: ook voor vrijstellingen vergunningsplicht vaccinatiecentra

10 maart 2021

De civiele noodsituatie die werd afgekondigd naar aanleiding van de coronapandemie is nogmaals verlengd. Dat betekent dat ook de vrijstelling …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vanaf 11 maart verplicht laadpalen aan bepaalde nieuwe gebouwen in Vlaanderen

5 maart 2021

Artikel 9/1.1.1. en volgende van het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt dat bij sommige gebouwen en parkings waarvoor een …

Omgevingsrecht

Lees meer

PAS-kader vereist concrete beoordeling

1 maart 2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een bestaande pluim- en rundveehouderij in een recent arrest …

Omgevingsrecht

Lees meer

De Raad voor Vergunningsbetwistingen gaat digitaal!

10 februari 2021

De digitalisering van de rechtspleging bij de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) werd op 5 februari 2021 door de Vlaamse …

Omgevingsrecht

Lees meer

Verkorte procedure RvVb nu ook mogelijk voor afzonderlijke vorderingen

5 februari 2021

De bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen ambtshalve onderzoeken of een beroep volgens de vereenvoudigde procedure kan worden behandeld …

Omgevingsrecht

Lees meer

De voordelen van een digitale informatievergadering

27 januari 2021

Bij een vergunningsaanvraag waarvoor een openbaar onderzoek nodig is, organiseert de gemeente een informatievergadering in de eerste 20 dagen van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gentle reminder voor gemeenten: de Grote Grondvraag-campagne van OVAM

18 januari 2021

N.a.v. een parlementaire vraag m.b.t. “de Grote Grondvraag”-campagne van de OVAM van Vlaams parlementslid Johan Danen gericht aan Minister Demir, …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vlaamse regering past beroepsprocedures aan

14 december 2020

De Vlaamse regering heeft haar besluit over de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges gewijzigd. Daardoor worden beroepsprocedures bij de Raad …

Omgevingsrecht

Lees meer

De Vlaamse Codex Wonen: actief vanaf 2021, nu al door ons doorgelicht

1 december 2020

Op 1 januari 2021 treedt de Vlaamse Codex Wonen in werking. Dit staat in het Besluit van van de Vlaamse …

Omgevingsrecht

Lees meer

Informatievergadering omgevingsvergunningsaanvraag kan ook na covid-19 nog digitaal

22 oktober 2020

Informatievergadering omgevingsvergunningsaanvraag kan ook na covid-19 nog digitaal Omwille van Corona is het nu al mogelijk om informatievergaderingen over omgevingsvergunningen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Overheid informeert comité PBW niet meer over vergunningsaanvraag voor ingedeelde inrichting of activiteit

Overheid informeert comité PBW niet meer over vergunningsaanvraag voor ingedeelde inrichting of activiteit De overheid die een omgevingsvergunning verleent, is …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vlaanderen heft DBA-systeem voor digitale bouwaanvraag op en schrapt subsidies voor vergunningen- en plannenregisters

Vlaanderen heft DBA-systeem voor digitale bouwaanvraag op en schrapt subsidies voor vergunningen- en plannenregisters De Vlaamse regering startte in 2010 …

Omgevingsrecht

Lees meer