Beslissingsboom drukhouders met lachgas (N2O)

19 april 2021

De gemeente, zoals een toezichthouder, kan tijdens een controle op gasflessen met lachgas stoten. Om uit te maken wat de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Raad van State bevestigt: geen verkavelingsplichtige handeling = geen bijstelling nodig

13 april 2021

Sinds de Codextrein zijn verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oude verkavelingen geen weigeringsgrond meer voor vergunningen (artikel 4.3.1 § …

Omgevingsrecht

Lees meer

Na het stikstofarrest nu ook een waterarrest?

12 april 2021

De Raad van State heeft een vergunning voor grondwaterwinning, afgeleverd aan een landbouwbedrijf, vernietigd. Het arrest vindt u hier. Bij grondwaterwinningprojecten …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vanaf 15 april 2021 verplicht gebruik van het digitaal kunstmestregister

25 maart 2021

Landbouwers die kunstmest gebruiken en kunstmesthandelaars vullen vanaf 15 april 2021 het digitaal kunstmestregister in op het Mestbankloket (nieuw artikel …

Omgevingsrecht

Lees meer

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W): een nieuw initiatief van VLM!

16 maart 2021

14 praktijk- en onderzoekscentra voor landbouw uit heel Vlaanderen slaan de handen in elkaar Samen gaan ze de komende vier …

Omgevingsrecht

Lees meer

Verlenging civiele noodsituatie: ook voor vrijstellingen vergunningsplicht vaccinatiecentra

10 maart 2021

De civiele noodsituatie die werd afgekondigd naar aanleiding van de coronapandemie is nogmaals verlengd. Dat betekent dat ook de vrijstelling …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vanaf 11 maart verplicht laadpalen aan bepaalde nieuwe gebouwen in Vlaanderen

5 maart 2021

Artikel 9/1.1.1. en volgende van het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt dat bij sommige gebouwen en parkings waarvoor een …

Omgevingsrecht

Lees meer

PAS-kader vereist concrete beoordeling

1 maart 2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een bestaande pluim- en rundveehouderij in een recent arrest …

Omgevingsrecht

Lees meer

De Raad voor Vergunningsbetwistingen gaat digitaal!

10 februari 2021

De digitalisering van de rechtspleging bij de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) werd op 5 februari 2021 door de Vlaamse …

Omgevingsrecht

Lees meer

Verkorte procedure RvVb nu ook mogelijk voor afzonderlijke vorderingen

5 februari 2021

De bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen ambtshalve onderzoeken of een beroep volgens de vereenvoudigde procedure kan worden behandeld …

Omgevingsrecht

Lees meer

De voordelen van een digitale informatievergadering

27 januari 2021

Bij een vergunningsaanvraag waarvoor een openbaar onderzoek nodig is, organiseert de gemeente een informatievergadering in de eerste 20 dagen van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gentle reminder voor gemeenten: de Grote Grondvraag-campagne van OVAM

18 januari 2021

N.a.v. een parlementaire vraag m.b.t. “de Grote Grondvraag”-campagne van de OVAM van Vlaams parlementslid Johan Danen gericht aan Minister Demir, …

Omgevingsrecht

Lees meer