Basisopleiding Omgevingsrecht

Antwerpen (naast het centraal station)

€1.499,- per persoon excl. BTW

In een driedaagse opleiding dompelen we de ambtenaar onder in het omgevingsrecht. Het Omgevingsvergunningendecreet, het Omgevingsvergunningenbesluit, de VCRO en de milieuregelgeving staan hierbij centraal. Het omgevingsrecht in Vlaanderen is complex en ambtenaren botsen op de hoge verwachtingen van de regelgever. Daarom biedt Schulinck Omgevingsrecht de ambtenaar een stevige basis aan de hand van een opleiding.


Overzicht

Datum(s) 17, 24 september en 1 oktober 2024
Docent(en) Els Pissierssens, Jona Martens, Yannick Smeets
Niveau Basis
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Bestemd voor Omgevingsambtenaren, deskundigen ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu en medewerkers en ambtenaren dienst omgeving

Basisopleiding Omgevingsrecht

Deze opleiding stelt u in staat om bij complexe vraagstukken uw weg in het omgevingsrecht te vinden. Hierbij ligt de nadruk op de regelgeving te leren (samen)lezen en interpreteren om ze in de praktijk toe te passen.

De opleiding start met de verschillende bevoegdheden en beleidsdoelstellingen in het omgevingsrecht. De ruimtelijke planning en de stedenbouwkundige verordeningen sluiten daarbij aan.

Daarna nemen we u mee van de aanvraag tot de uitvoering van een omgevingsvergunning. De verschillende stappen in een vergunningsprocedure komen dan ook uitgebreid aan bod. Aan de hand van voorbeelden gaan de docenten ook de beoordelingsgronden en de afwijkingsmogelijkheden grondig overlopen.

Tot slot ontbreekt ook het sluitstuk van het omgevingsrecht niet: handhaving. Tijdens de opleiding geven we niet alleen de handhavingsprocedures mee, maar staat we ook stil bij het belang van een handhavingsbeleid en -prioriteiten.

Voordelen Basisopleiding Omgevingsrecht

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Docenten uit het vakgebied
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Meer weten over de Basisopleiding Omgevingsrecht?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden met u te bespreken.
→ Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding

Programma

9:30 uur

Dag 1

 • Bevoegdheden
 • Beleid
  • Ruimtelijke ordening
  • Milieu
 • Ruimtelijke ordening
  • Ruimtelijke planning
  • Stedenbouwkundige verordening
  • Hiërarchie en verhouding
 • Omgevingsvergunning
  • Stedenbouwkundige handelingen
  • Verkavelingsplicht, kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen
  • Milieu
 • Omgevingsvergunningsprocedure
  • Gewone procedure (aanvraag tot uitvoering)
  • Vereenvoudigde procedure (aanvraag tot uitvoering)
  • Administratieve lus en wijzigingsverzoek

Dag 2

 • Omgevingsvergunningsprocedure (vervolg)
  • Beoordeling
  • Rechtsbescherming
  • Verval
  • Bijstelling – schorsing – opheffing

Dag 3

 • Meldingsprocedure
  • Ruimtelijke ordening
  • Milieu
 • Gemeentewegen: Geïntegreerde procedure
 • Handhavingsprocedure
  • Handhavingsbeleid- en prioriteiten
  • Stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken
  • Milieumisdrijven en -inbreuken

Elke opleidingsdag start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

16:30 uur

Einde dag

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding:

 • Bent u wegwijs in het omgevingsrecht
 • Hebt u een goed beeld van de huidige regelgeving om die in de praktijk toe te passen
 • Weet u wanneer de vergunningsplicht (bij de verschillende soorten omgevingsvergunningen) geldt
 • Kent u het onderscheid tussen de gewone en de vereenvoudigde procedure, de verschillende beoordelingsgronden en mogelijke afwijkingen
 • Weet u wanneer een administratieve lus of een wijzigingsverzoek aan de orde is
 • Kent u het verschil tussen een inbreuk, een misdrijf, een bestuurlijke en een gerechtelijke handhavingsprocedure

Docent(en)

Els Pissierssens

Els Pissierssens is jurist, redacteur en docent bij Schulinck Omgevingsrecht. Zij volgt de ontwikkelingen in het omgevingsrecht op de voet en adviseert hierover de lokale besturen.

Daarvoor was Els actief als advocaat bij de Balie Antwerpen en als legal counsel bij een intercommunale. Ook coördineerde Els een intergemeentelijke omgevingshandhavingscel. Voor verschillende steden en gemeenten was zij dan ook de bevoegde stedenbouwkundig inspecteur en toezichthouder milieuhandhaving.

 

Jona Martens

Jona Martens is eindredacteur voor Schulinck Omgevingsrecht bij Wolters Kluwer. In zijn rol is Jona eindverantwoordelijke voor de inhoud en doorontwikkeling van de Schulinck databank en de bijhorende helpdesk.

Jona heeft jarenlange ervaring als referendaris bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het (Milieu)Handhavingscollege. Nadien werkte hij 3 jaar als redacteur voor hij de rol als eindredacteur opnam. Zijn opgedane ervaring raakt dan ook de verschillende facetten van het omgevingsrecht.

 

Yannick Smeets

Yannick is freelance omgevingsjurist en docent bij Schulinck Omgevingsrecht. Yannick heeft een jarenlange ervaring binnen het omgevingsrecht, enerzijds als advocaat en jurist, anderzijds als projectmanager van grote milieu- of windturbineprojecten. Yannick is ook aangesteld als extern deskundige milieu bij de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie waarin hij zowel in eerste als in laatste administratieve aanleg de bevoegde Minister adviseert. Yannick is bovendien vrijwillig doctoraatsonderzoeker binnen de vakgroep Overheid & Recht aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen waar hij zich focust op de rechtsbescherming voor en tegen de overheid. Tot slot publiceert Yannick regelmatig omgevingsrechtelijke artikels en bijdragen in vakliteratuur.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 1.499,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

Meer Omgevingsrecht opleidingen

Is de Basiscursus Omgevingsrecht niet helemaal wat u zoekt? Wellicht is een van onze andere opleidingen iets voor u. Kijk hiervoor op de website bij al onze Omgevingsrecht opleidingen.

Ervaringen en reviews van andere deelnemers

“Praktische opleiding met veel ruimte voor vragen en tussendoor ludieke vraagstukken. Voor iemand die niet thuis is in deze materie schept deze opleiding een goed kader van o.a. handhaving en handhavingsbeleid.”

Dhr. Michiels | deskundige vergunningen, gemeente Grimbergen | Opleiding afgerond: december 2022 | Beoordeling: 8

“Heldere en interactieve opleiding. Een meerwaarde voor iedereen die nog niet volledig vertrouwd is met het omgevingsrecht. De gemotiveerde docenten met veel vakkennis maken het tot een zeer boeiende, actuele en levendige opleiding.”

Mevr. Beyers | Deskundige bouwen en wonen, gemeente Stekene | Opleiding afgerond: oktober 2022 | Beoordeling: 9

“Voor wie nog twijfelt: zeker doen!”

Mevr. van Stapel | Architect | Opleiding afgerond: maart 2024 | Beoordeling: 8

“Interessante opleiding op een aangename manier gebracht.”

Mevr. Wittock | Administratief medewerker, gemeente Stekene | Opleiding afgerond: oktober 2022 | Beoordeling: 8