In een driedaagse opleiding dompelen we de ambtenaar onder in het omgevingsrecht. Het Omgevingsvergunningendecreet, het Omgevingsvergunningenbesluit, de VCRO en de milieuregelgeving staan hierbij centraal. Het omgevingsrecht in Vlaanderen is complex en ambtenaren botsen op de hoge verwachtingen van de regelgever. Daarom biedt Schulinck Omgevingsrecht de ambtenaar een stevige basis aan de hand van een opleiding.

 • Niveau: Basis
 • Duur: 3 dagen
 • Data: 14, 21 en 28 maart 2024 (schrijf u nu in)
 • Prijs: € 1.499,- exclusief btw
 • Docenten: Els Pissierssens, Jona Martens en Yannick Smeets
 • Locatie: Antwerpen (naast het centraal station)
 • Bestemd voor: omgevingsambtenaren, deskundigen ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu en medewerkers en ambtenaren dienst omgeving

Basisopleiding Omgevingsrecht

Deze opleiding stelt u in staat om bij complexe vraagstukken uw weg in het omgevingsrecht te vinden. De nadruk ligt hierbij op de regelgeving te leren (samen)lezen en interpreteren om ze in de praktijk toe te passen.

De opleiding start met de verschillende bevoegdheden en beleidsdoelstellingen in het omgevingsrecht. De ruimtelijke planning en de stedenbouwkundige verordeningen sluiten daarbij aan.

Daarna nemen we u mee van de aanvraag tot de uitvoering van een omgevingsvergunning. De verschillende stappen in een vergunningsprocedure komen dan ook uitgebreid aan bod. Aan de hand van voorbeelden gaan de docenten ook de beoordelingsgronden en de afwijkingsmogelijkheden grondig overlopen.

Tot slot ontbreekt ook het sluitstuk van het omgevingsrecht niet: handhaving. Tijdens de opleiding geven we niet alleen de handhavingsprocedures mee, maar staat we ook stil bij het belang van een handhavingsbeleid en -prioriteiten.

Leerdoelen Basisopleiding Omgevingsrecht

Na afloop van de opleiding:

 • Bent u wegwijs in het omgevingsrecht
 • Hebt u een goed beeld van de huidige regelgeving om die in de praktijk toe te passen
 • Weet u wanneer de vergunningsplicht (bij de verschillende soorten omgevingsvergunningen) geldt
 • Kent u het onderscheid tussen de gewone en de vereenvoudigde procedure, de verschillende beoordelingsgronden en mogelijke afwijkingen
 • Weet u wanneer een administratieve lus of een wijzigingsverzoek aan de orde is
 • Kent u het verschil tussen een inbreuk, een misdrijf, een bestuurlijke en een gerechtelijke handhavingsprocedure

Programma Basisopleiding Omgevingsrecht


Dag 1

 1. Bevoegdheden
 2. Beleid
  1. Ruimtelijke ordening
  2. Milieu
 3. Ruimtelijke ordening
  1. Ruimtelijke planning
  2. Stedenbouwkundige verordening
  3. Hiërarchie en verhouding
 4. Omgevingsvergunning
  1. Stedenbouwkundige handelingen
  2. Verkavelingsplicht, kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen
  3. Milieu
 5. Omgevingsvergunningsprocedure
  1. Gewone procedure (aanvraag tot uitvoering)
  2. Vereenvoudigde procedure (aanvraag tot uitvoering)
  3. Administratieve lus en wijzigingsverzoek

Dag 2

 1. Omgevingsvergunningsprocedure vervolg
  4. Beoordeling
  5. Rechtsbescherming
  6. Verval
  7. Bijstelling – schorsing – opheffing

Dag 3

 1. Meldingsprocedure
  1. Ruimtelijke ordening
  2. Milieu
 2. Gemeentewegen: Geïntegreerde procedure
 3. Handhavingsprocedure
  1. Handhavingsbeleid- en prioriteiten
  2. Stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken
  3. Milieumisdrijven en -inbreuken

Elke opleidingsdag start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

 

Voordelen Basisopleiding Omgevingsrecht

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Docenten uit het vakgebied
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Docenten Basisopleiding Omgevingsrecht

 

Els Pissierssens is jurist en vakredacteur bij Schulinck Omgevingsrecht. Daarvoor was zij lange tijd actief als advocaat en als legal counsel bij een intercommunale. Zij coördineerde daarnaast een intergemeentelijke omgevingshandhavingscel en werd daarbij door verschillende gemeenten aangesteld als intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur en lokale toezichthouder milieuhandhaving. Els gaf ook toelichtingen en workshops over het handhavingsbeleid op studiedagen.

 

Jona Martens is jurist en vakredacteur bij Schulinck Omgevingsrecht. Jona was voordien jarenlang referendaris bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het (Milieu)Handhavingscollege. In die functie onderzocht hij vergunningsdossiers, adviseerde hij de bestuursrechters en was hij verantwoordelijk voor het opstellen van het arrest. Zijn opgedane ervaring raakt dan ook de verschillende facetten van het omgevingsrecht.

 

Yannick Smeets is jurist en vakredacteur bij Schulinck Omgevingsrecht. Yannick heeft een jarenlange ervaring binnen het omgevingsrecht, enerzijds als advocaat, anderzijds als projectmanager van grote milieu- of windturbineprojecten. Daarnaast is Yannick aangesteld als extern deskundige milieu bij de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie waarin hij zowel in eerste als in laatste administratieve aanleg adviseert. Yannick is bovendien praktijkassistent binnen de vakgroep Overheid & Recht aan de Faculteit Rechten van de UAntwerpen. Tot slot publiceert Yannick regelmatig omgevingsrechtelijke artikels en bijdragen in vakliteratuur.

 

Meer weten over de Basisopleiding Omgevingsrecht?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden met u te bespreken.
→ Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding

Cursisten over de Basisopleiding Omgevingsrecht

Gemiddeld krijgt de opleiding een 9,2 en zijn de cursisten zeer positief over de inhoud en de presentatie.

Praktische opleiding met veel ruimte voor vragen en tussendoor ludieke vraagstukken. Voor iemand die niet thuis is in deze materie schept deze opleiding een goed kader van o.a. handhaving en handhavingsbeleid.

Dhr. Michiels | deskundige vergunningen, gemeente Grimbergen | Opleiding afgerond: december 2022 | Beoordeling: 8

Heldere en interactieve opleiding. Een meerwaarde voor iedereen die nog niet volledig vertrouwd is met het omgevingsrecht. De gemotiveerde docenten met veel vakkennis maken het tot een zeer boeiende, actuele en levendige opleiding.

Mevr. Beyers | Deskundige bouwen en wonen, gemeente Stekene | Opleiding afgerond: oktober 2022 | Beoordeling: 9

De theorie werd afgetoetst met praktijkvoorbeelden. Er werd verwezen naar recente arresten.

Mevr. Vranckx | Medewerker dienst Omgeving – Ruimtelijke Ordening, gemeente Laakdaal | Opleiding afgerond: oktober 2022 | Beoordeling: 9

Interessante opleiding op een aangename manier gebracht.

Mevr. Wittock | Administratief medewerker, gemeente Stekene | Opleiding afgerond: oktober 2022 | Beoordeling: 8