De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Antwerpen (naast het centraal station)

€599,- per persoon excl. BTW

In deze ééndaagse opleiding geeft de docent u een grondig inzicht in de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.


Overzicht

Datum(s) dinsdag 10 september 2024
Docent(en) Yannick Smeets
Niveau Verdieping
Uitvoering 1 dag
Bestemd voor Omgevingsambtenaren, deskundigen ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu en ambtenaren dienst omgeving

Omschrijving

Hoewel de verkavelingsvergunning rechtszekerheid beoogt, vormt het in de praktijk vaak een struikelblok. Omgevingsvergunningen riskeren vernietiging omdat er geen voorafgaandelijke vergunning voor verkavelen voorligt. Ook doet de regeling over 15 jaar oude verkavelingen nog vaak vragen oproepen.

In deze opleiding ‘De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden’ maakt de docent u wegwijs in de verkavelingsvergunning in al zijn facetten. Zo leert u onder meer de details van de verkavelingsvergunningsplicht. Ook leert u omgaan met het opleggen van lasten. Of krijgt u een duidelijk inzicht in de 15 jaar oude zonevreemde verkaveling. Deelnemers volgen de leerstof in hapklare stukken. Er is daarbij telkens ruimte om de theorie om te zetten naar praktijk door oefeningen onder begeleiding van de docent. Ook kunnen deelnemers op ieder moment vragen stellen of hun eigen casussen naar voren brengen.

Voordelen

 • Praktijkgericht
 • Docent uit het vakgebied
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Interactief
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Meer weten over de opleiding De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden met u te bespreken.
Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding.

Programma

9:30 uur

Tijdens deze opleiding ‘De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden’ worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • De verkavelingsvergunningsplicht
  • Criteria
  • Onderscheid met notariële splitsing
 • De lasten bij een verkaveling en het verkavelingsattest
 • 15 jaar oude verkavelingen
  • Criteria
  • Verhouding met de bijstelling
 • Het verval
  • De overgangsmaatregelen voor oude verkavelingsakkoorden en verkavelingsvergunningen
  • Huidige vervalgronden in het Omgevingsvergunningsdecreet

De opleiding start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

16:30 uur

Einde dag

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding ‘De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden’:

 • weet u wanneer er precies een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vereist is
 • weet u hoe u met bestaande oude verkavelingen moet omgaan
 • past u correct de vervalgronden toe

Docent(en)

Yannick Smeets

Yannick is freelance omgevingsjurist en docent bij Schulinck Omgevingsrecht. Yannick heeft een jarenlange ervaring binnen het omgevingsrecht, enerzijds als advocaat en jurist, anderzijds als projectmanager van grote milieu- of windturbineprojecten. Yannick is ook aangesteld als extern deskundige milieu bij de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie waarin hij zowel in eerste als in laatste administratieve aanleg de bevoegde Minister adviseert. Yannick is bovendien vrijwillig doctoraatsonderzoeker binnen de vakgroep Overheid & Recht aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen waar hij zich focust op de rechtsbescherming voor en tegen de overheid. Tot slot publiceert Yannick regelmatig omgevingsrechtelijke artikels en bijdragen in vakliteratuur.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

Meer Omgevingsrecht opleidingen

Is de opleiding De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden niet helemaal wat u zoekt? Wellicht is een van onze andere opleidingen iets voor u. Kijk hiervoor op de website bij al onze Omgevingsrecht opleidingen.