In deze ééndaagse opleiding geeft de docent u een grondig inzicht in de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

 • Niveau: Verdieping
 • Duur: 1 dag
 • Datum: 7 mei 2024 (schrijf u hier in)
 • Prijs: € 599,- exclusief btw
 • Locatie: Antwerpen (naast het centraal station)
 • Docent: Jona Martens
 • Bestemd voor:
  • omgevingsambtenaren
  • deskundigen ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu
  • ambtenaren dienst omgeving

Omschrijving

Hoewel de verkavelingsvergunning rechtszekerheid beoogt, vormt het in de praktijk vaak een struikelblok. Omgevingsvergunningen riskeren vernietiging omdat er geen voorafgaandelijke vergunning voor verkavelen voorligt. Ook doet de regeling over 15 jaar oude verkavelingen nog vaak vragen oproepen.

In deze opleiding ‘De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden’ maakt de docent u wegwijs in de verkavelingsvergunning in al zijn facetten. Zo leert u onder meer de details van de verkavelingsvergunningsplicht. Ook leert u omgaan met het opleggen van lasten. Of krijgt u een duidelijk inzicht in de 15 jaar oude zonevreemde verkaveling. Deelnemers volgen de leerstof in hapklare stukken. Er is daarbij telkens ruimte om de theorie om te zetten naar praktijk door oefeningen onder begeleiding van de docent. Ook kunnen deelnemers op ieder moment vragen stellen of hun eigen casussen naar voren brengen.

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding ‘De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden’:

 • weet u wanneer er precies een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vereist is
 • weet u hoe u met bestaande oude verkavelingen moet omgaan
 • past u correct de vervalgronden toe

Programma

 

Tijdens deze opleiding ‘De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden’ worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • De verkavelingsvergunningsplicht
  • Criteria
  • Onderscheid met notariële splitsing
 • De lasten bij een verkaveling en het verkavelingsattest
 • 15 jaar oude verkavelingen
  • Criteria
  • Verhouding met de bijstelling
 • Het verval
  • De overgangsmaatregelen voor oude verkavelingsakkoorden en verkavelingsvergunningen
  • Huidige vervalgronden in het Omgevingsvergunningsdecreet

De opleiding start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

 

Voordelen

 • Praktijkgericht
 • Docent uit het vakgebied
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Interactief
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Uw docent

 


Jona Martens is jurist en vakredacteur bij Schulinck Omgevingsrecht. Jona was voordien jarenlang referendaris bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het (Milieu)Handhavingscollege. In die functie onderzocht hij vergunningsdossiers, adviseerde hij de bestuursrechters en was hij verantwoordelijk voor het opstellen van het arrest. Zijn opgedane ervaring raakt dan ook de verschillende facetten van het omgevingsrecht.

 

Meer weten over de opleiding De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden met u te bespreken.
→ Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding.