In deze ééndaagse opleiding geeft de docent u een grondig inzicht in het Gemeentewegendecreet.

 • Niveau: Verdieping
 • Duur: 1 dag
 • Datum: 23 april 2024 (schrijf u hier in)
 • Prijs: € 599,- exclusief btw
 • Locatie: Antwerpen (naast het centraal station)
 • Docent: Jona Martens
 • Bestemd voor:
  • omgevingsambtenaren
  • deskundigen ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu
  • ambtenaren dienst omgeving

Omschrijving

Wanneer is nu precies sprake van een gemeenteweg? Wat betekent de geïntegreerde procedure? Hoe zit het met de rooilijnplanprocedure? Slechts een handgreep uit de veel voorkomende vragen over het Gemeentewegendecreet.

Het gaat om een thema met een stevige bagage in de regelgeving en rechtspraak en tegelijk een met decretale vernieuwingen in het Gemeentewegendecreet. Een uitstekend onderwerp dus om mee aan de slag te gaan in een heldere en praktijkgebonden opleiding. De docent benadert de thematiek met een interactieve en laagdrempelige stijl. Cursisten kunnen de leerstof toepassen aan de hand van oefeningen en mogen eigen praktijkproblemen aanbrengen.

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding Gemeentewegendecreet:

 • bent u op de hoogte van de laatste rechtspraak over gemeentewegen
 • identificeert u correct de gemeenteweg
 • beheerst u de diverse procedurebepalingen van het Gemeentewegendecreet

Programma

 

Tijdens deze opleiding Gemeentewegendecreet worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Begrippenverklaring:
  • Rooilijn
  • Gemeenteweg
 • De autonome procedure
 • De geïntegreerde procedure
 • Gevolgen gemeenteweg
  • Realisatieverplichting
  • Meerwaarde en minwaarde
  • Voorkeursrechten
 • Overgangsrecht t.a.v. bestaande (buurt)wegen
 • Handhaving

De opleiding start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

 

Voordelen

 • Praktijkgericht
 • Docent uit het vakgebied
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Interactief
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Uw docent

 


Jona Martens is jurist en vakredacteur bij Schulinck Omgevingsrecht. Jona was voordien jarenlang referendaris bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het (Milieu)Handhavingscollege. In die functie onderzocht hij vergunningsdossiers, adviseerde hij de bestuursrechters en was hij verantwoordelijk voor het opstellen van het arrest. Zijn opgedane ervaring raakt dan ook de verschillende facetten van het omgevingsrecht.

 

Meer weten over de opleiding Gemeentewegendecreet?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden met u te bespreken.
Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding.