Deze opleiding legt de aandacht op de handhaving ruimtelijke ordening in de praktijk. Ruimtelijke planning en het vergunningenbeleid alleen zijn namelijk niet voldoende om de goede ruimtelijke ordening te vrijwaren. Handhaving en deze opleiding zijn dus een onmisbaar sluitstuk van het omgevingsrecht.

 • Niveau: Basis
 • Duur: 1 dag
 • Datum: 30 april 2024 (schrijf u hier in)
 • Prijs: € 599,- exclusief btw
 • Locatie: Antwerpen (naast het centraal station)
 • Docent: Els Pissierssens
 • Bestemd voor:
  • verbalisanten ruimtelijke ordening
  • stedenbouwkundige inspecteurs
  • omgevingsambtenaren & deskundigen ruimtelijke ordening

Omschrijving

In deze opleiding staat de docent stil bij de verschillende stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken. Met oefeningen leer je ze herkennen en kwalificeren. Het belang van handhavingsbeleid en -prioriteiten en de gevolgen ervan op de handhaving ruimtelijke ordening zijn daarbij onmisbaar.

Daarna doorloopt de docent de verschillende handhavingsactoren met hun bevoegdheden en toezichtsrechten. Het grootste deel van de opleiding gaat naar de handhavingsprocedure. De verschillende stappen om aan handhaving te doen en de mogelijke herstel- en bestuurlijke maatregelen, komen uitgebreid aan bod.

Aan het einde van de opleiding volgt een groepsoefening met een simulatie van een handhavingsdossier.

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding Handhaving ruimtelijke ordening:

 • weet u dat niet elke handeling in strijd met een omgevingsvergunning of een plan van aanleg een stedenbouwkundig(e) inbreuk of misdrijf is
 • is het belang van handhavingsbeleid en -prioriteiten helder
 • weet u wanneer zachte en harde handhaving toe te passen
 • kent u de verschillende mogelijke herstel- en bestuurlijke maatregelen
 • kunt u een handhavingstraject in een dossier uitstippelen

Programma

 

Tijdens deze opleiding Handhaving ruimtelijke ordening worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Handhavingsbeleid en -prioriteiten
 • Stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken
 • Handhavingsactoren
  • verbalisant ruimtelijke ordening
  • stedenbouwkundig inspecteur
  • burgemeester
 • Voorkomen, opsporen en vaststellen
  • zachte handhaving
  • harde handhaving
  • stakingsbevel
 • Herstelvordering
 • Bestuurlijke geldboetes
 • Bestuurlijke maatregelen
  • Bestuursdwang
  • last onder dwangsom
  • minnelijke schikking
 • Verjaring
 • Groepsoefening

De opleiding start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

 

Voordelen

 • Praktijkgericht
 • Docent uit het vakgebied
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Interactief
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Uw docent

 


Els Pissierssens is jurist, vakredacteur en docent bij Schulinck Omgevingsrecht. Daarvoor was zij lange tijd actief als advocaat en als legal counsel bij een intercommunale. Zij coördineerde daarnaast een intergemeentelijke omgevingshandhavingscel en werd daarbij door verschillende gemeenten aangesteld als intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur en lokale toezichthouder milieuhandhaving. Els gaf ook toelichtingen en workshops over het handhavingsbeleid op studiedagen.

 

Meer weten over de opleiding Handhaving ruimtelijke ordening?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden met u te bespreken.
→ Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding.