U leert in deze opleiding alles over de wettelijke en praetoriaanse vermoedens van vergunning en de vervalregeling van de omgevingsvergunning.

 • Niveau: Basis
 • Duur: 1 dag
 • Datum: 21 mei 2024 (schrijf u hier in)
 • Prijs: € 599,- exclusief btw
 • Locatie: Antwerpen (naast het centraal station)
 • Docent: Els Pissierssens
 • Bestemd voor:
  • omgevingsambtenaren
  • deskundigen omgeving
  • ambtenaren dienst omgeving

Omschrijving

Omdat bepaalde constructies of stedenbouwkundige handelingen ouder zijn dan de vergunningsplicht bestaan er wettelijke en praetoriaanse vermoedens van vergunning. In deze opleiding doorloopt de docent uitgebreid de verschillende vermoedens aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook de procedure voor de opname in het vergunningenregister komt aan bod.

De omgevingsvergunning is meestal van onbepaalde duur, maar kan wel vervallen. Daarom staat de docent in deze opleiding stil bij de verschillende vervalgronden van de omgevingsvergunning. De docent overloopt de vervalregeling van zowel de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en een IIOA als voor het verkavelen van gronden.

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding Het vermoeden en het verval van vergunning:

 • past u de verschillende vermoedens van vergunning toe in de praktijk
 • weet u wanneer een omgevingsvergunning vervalt
 • kent u de verschillende vervalregels van verkaveling

Programma

 

De volgende onderwerpen komen in de opleiding Het vermoeden en het verval van vergunning aan bod:

 • Vergunningsplicht doorheen de tijd
 • Wettelijke vermoedens van vergunning
  • Vergund geachte bestaande constructie
 • Praetoriaanse vermoedens van vergunning
  • Vergund geachte functiewijziging
  • Wijzigen aantal woongelegenheden
 • Opname in het vergunningenregister
 • Verval van vergunning
  • Stedebouwkundige handelingen
  • IIOA
  • Verkavelen van gronden
 • Vervalregels doorheen de tijd

De opleiding start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

 

Voordelen

 • Praktijkgericht
 • Docent uit het vakgebied
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Interactief
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Uw docent

 


Els Pissierssens is jurist, vakredacteur en docent bij Schulinck Omgevingsrecht. Daarvoor was zij lange tijd actief als advocaat en als legal counsel bij een intercommunale. Zij coördineerde daarnaast een intergemeentelijke omgevingshandhavingscel en werd daarbij door verschillende gemeenten aangesteld als intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur en lokale toezichthouder milieuhandhaving. Els gaf ook toelichtingen en workshops over het handhavingsbeleid op studiedagen.

 

Meer weten over de opleiding Het vermoeden en het verval van vergunning?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden met u te bespreken.
Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding.