Deze opleiding biedt ambtenaren van gemeenten een grondig inzicht in de vergunningsplichtige en zoneveemde functiewijzigingen.

 • Niveau: Basis
 • Duur: 1 dag
 • Datum: 6 juni 2024 (schrijf u hier in)
 • Prijs: € 599,- exclusief btw
 • Locatie: Antwerpen (naast het centraal station)
 • Docent: Els Pissierssens
 • Bestemd voor:
  • omgevingsambtenaren
  • deskundigen ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu
  • ambtenaren dienst omgeving

Omschrijving

Een functiewijziging van een gebouw kan niet zomaar. Zo mag een burger niet zonder omgevingsvergunning een landbouwwoning omvormen naar een residentiële woning. Aan de hand van praktijkvoorbeelden verduidelijkt de docent de vergunningsplicht, de verschillende hoofdfuncties en de vrijstellingen. Daarnaast gaat de docent dieper in op de verschillende toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen. De algemene toepassingsvoorwaarden en een juiste interpretatie spelen daarbij een grote rol voor de praktijk.

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding Vergunningsplichtige en zonevreemde functiewijzigingen:

 • weet u wanneer een functiewijziging vergunningsplichtig of vrijgesteld is
 • kent u de verschillende toepassingsvoorwaarden voor een zonevreemde functiewijziging
 • kent u de toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen

Programma

 

Tijdens deze opleiding Vergunningsplichtige en zonevreemde functiewijzigingen worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Vergunningsplichtige functiewijzigingen
  1. Hoofdfuncties
  2. Vermoeden van vergunning
 • Vrijstelling van vergunningsplicht
  1. Complementaire functies
  2. Tijdelijke functiewijzigingen
 • Zonevreemde functiewijzigingen
  1. Algemene toepassingsvoorwaarden
  2. Definities
  3. Wonen naar complementaire dienstenfunctie
  4. Wonen naar toeristische logies
  5. Gebouw(encomplex) naar eengezinswoning
  6. Gebouw in industriegebied naar kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen
  7. Gebouw in industriegebied naar luidruchtige binnenrecreatie
  8. Gebouw in landbouwgebied naar opslag
  9. Landbouwgebouw naar landbouw verwante activiteiten
  10. Inventaris bouwkundig erfgoed
  11. Landbouwbedrijf naar residentieel wonen
  12. Tijdelijk bij herbestemming
  13. Opvang asielzoekers of daklozen

De opleiding start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

 

Voordelen

 • Praktijkgericht
 • Docent uit het vakgebied
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Interactief
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Uw docent

 


Els Pissierssens is jurist, vakredacteur en docent bij Schulinck Omgevingsrecht. Daarvoor was zij lange tijd actief als advocaat en als legal counsel bij een intercommunale. Zij coördineerde daarnaast een intergemeentelijke omgevingshandhavingscel en werd daarbij door verschillende gemeenten aangesteld als intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur en lokale toezichthouder milieuhandhaving. Els gaf ook toelichtingen en workshops over het handhavingsbeleid op studiedagen.

 

Meer weten over de opleiding Vergunningsplichtige en zonevreemde functiewijzigingen?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden met u te bespreken.
Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding.