Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Zijn 30 garageboxen een stadsontwikkelingsproject?

Ja, garageboxen zijn op het vlak van functie of kenmerken vergelijkbaar met parkeerterreinen.

Volgens de Interpretatiegids m.e.r.-rubrieken zijn parkeerterreinen grote open of overdekte ruimten voor het stallen van motorvoertuigen. Een parkeerterrein is een stadsontwikkelingsproject wanneer het:

  • een autonoom karakter heeft
  • of hoort bij een bepaald stadsontwikkelingsproject
  • of gaat over een private parking met een publiek karakter en daardoor een bepalende verkeersgeneratie kan teweegbrengen

Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen is de creatie van een 30-tal garageboxen ook een project van een zekere omvang. Het valt dan ook onder een stadsontwikkelingsproject en is minstens screeningsplichtig (RvVb 18 april 2024, nr. A-2324-0644). Dat men er voertuigen langdurig stalt, doet daar trouwens geen afbreuk aan, aldus de Raad.


Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!