Vraag van de week

Is het uitbreiden van een exploitatie van een IIOA klasse 2 met een rubriek klasse 3  vergunningsplichtig?  

10 januari 2022

Vraag: Is het uitbreiden van een exploitatie van een IIOA klasse 2 met een rubriek klasse 3 vergunningsplichtig? Antwoord: Ja, ook wanneer de …

Bekijk

Vraag: Kan een gemeenteweg private eigendom zijn?

7 december 2021

Vraag: Kan een gemeenteweg private eigendom zijn? Antwoord: Ja, het eigendomsstatuut is irrelevant. Het is de bestemming die aan een …

Bekijk

Mag het bestuur een laattijdig advies steeds negeren?

3 december 2021

Mag een bestuur een laattijdig verstuurd advies steeds negeren? Antwoord: Nee, tenminste niet altijd. Afhankelijk van de omstandigheden kan het …

Bekijk

Bevat de wet een definitie van de ‘start van de werken’ om het verval van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te bepalen (artikel 99, §1, 1° OVD)?

25 november 2021

Bevat de wet een definitie van de ‘start van de werken’ om het verval van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen …

Bekijk

Vraag: Moet een vast venster met mat glas voldoen aan de rechte afstand van minstens 1,9 meter volgens (nieuw) artikel 3.132 Burgerlijk Wetboek?

18 november 2021

Vraag: Moet een vast venster met mat glas voldoen aan de rechte afstand van minstens 1,9 meter volgens (nieuw) artikel …

Bekijk

Vraag: Kunnen de voorwaarden van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden bijgesteld?

5 november 2021

Vraag: Kunnen de voorwaarden van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden bijgesteld? Antwoord: Ja, in tegenstelling tot vroeger kunnen ook …

Bekijk

Worden bij de geïntegreerde procedure de bepalingen van het Gemeentewegendecreet of het Omgevingsvergunningsdecreet gevolgd?

28 oktober 2021

Vraag: Worden bij de geïntegreerde procedure de bepalingen van het Gemeentewegendecreet of het Omgevingsvergunningsdecreet gevolgd? Antwoord: De aanleg, wijziging, verplaatsing …

Bekijk

Gelden de basisrechten voor zonevreemde woningen als de constructie gelegen is in een niet-geordend woonuitbreidingsgebied en het geen groepswoningbouw betreft?

21 oktober 2021

Gelden de basisrechten voor zonevreemde woningen als de constructie gelegen is in een niet-geordend woonuitbreidingsgebied en het geen groepswoningbouw betreft? …

Bekijk

Mag de gemeente een vergunning verlenen als de aanvraag strijdig is met een direct werkende norm?

14 oktober 2021

Mag de gemeente een vergunning verlenen als de aanvraag strijdig is met een direct werkende norm? Antwoord: Neen, als een …

Bekijk

Weerlegt een brief het vermoeden van vergunning, indien uit deze brief de opmaak van een tijdig opgemaakt proces-verbaal blijkt (artikel 4.2.14., §2 VCRO)?

7 oktober 2021

Vraag: Weerlegt een brief het vermoeden van vergunning, indien uit deze brief de opmaak van een tijdig opgemaakt proces-verbaal blijkt …

Bekijk

Vraag: Mogen stedenbouwkundige verordeningen bestemmingsvoorschriften bevatten?

30 september 2021

Vraag: Mogen stedenbouwkundige verordeningen bestemmingsvoorschriften bevatten? Antwoord: Neen, bestemmingsvoorschriften zijn stedenbouwkundige voorschriften voorbehouden voor gewestplannen, algemene of bijzondere plannen van …

Bekijk

Wanneer gaat voor de aanvrager van een omgevingsvergunning de termijn in om beroep aan te tekenen tegen een stilzwijgende weigeringsbeslissing?

22 september 2021

Vraag: Wanneer gaat voor de aanvrager van een omgevingsvergunning de termijn in om beroep aan te tekenen tegen een stilzwijgende …

Bekijk