Vraag van de week

Volstaat een melding voor een aangebouwd bijgebouw tot aan de voorgevellijn van het hoofdgebouw?

10 juli 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan je verzaken aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen?

4 juli 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Zijn meergezinswoningen toegelaten in een WUG? 

27 juni 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is een bomenkwekerij toelaatbaar in landschappelijk waardevol agrarisch gebied?

20 juni 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan je in of nabij Natura 2000-gebieden constructies oprichten zonder omgevingsvergunning?

13 juni 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is een toelating voor een festival in openlucht dat het maximale geluidsniveau overschrijdt, beperkt tot 12 keer per jaar?

5 juni 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Behoort een open dakoversteek tot het bruto bouwvolume?

30 mei 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is het aanleggen van een veedrinkpoel in agrarisch gebied vergunningsplichtig?

23 mei 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een stedenbouwkundige handeling in strijd met een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vrijgesteld zijn van vergunningsplicht?

16 mei 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Vraag van de week: welke datum telt om tijdig advies te verlenen?

9 mei 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk