Vraag van de week

Moet een vergunningsaanvraag tot verkavelen voldoen aan de vereiste van een voldoende uitgeruste weg?

25 oktober 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een melding voor zorgwonen om in de toekomst een hulpbehoevende ouder te laten inwonen?

18 oktober 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan de gemeente aan de aktename van een klasse 3 inrichting lasten verbinden?

11 oktober 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Moet de gemeente akte nemen van het verval van een omgevingsvergunning?

4 oktober 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een zonevreemde functiewijziging gezamenlijk met een zonevreemd basisrecht vergund worden?

27 september 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Zijn zonnepanelen toegelaten in de gewestplanbestemming agrarisch gebied?

20 september 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Welk gevolg geeft het CBS aan een melding van overdacht van een vergunning voor een IIOA (artikel 97 §1 OVB)?

13 september 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan een vergunning worden verleend voor een woning wanneer de daaraan verbonden verkaveling betwist wordt?

6 september 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Wanneer start het verval van een omgevingsvergunning voor het slopen van een gebouw?

30 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Moet een tijdelijke omgevingsvergunning een start- en einddatum vermelden?

23 augustus 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk