Vraag van de week

Valt groepswoningbouw onder de verkavelingsvergunningsplicht?

7 juni 2022

Om u blijvend van dienst te zijn bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde …

Bekijk

Zijn afbraak- of aanpassingswerken opgelegd in rechterlijke of bestuurlijke maatregelen (Titel VI VCRO) vergunningsplichtig?

2 juni 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Gelden de afstandsregels voor industriële landbouw ook ten aanzien van woongebied met landelijk karakter?

25 mei 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Moet de gemeente in haar beslissing een formele motivering opnemen wanneer ze inzage in een (stuk) van het vergunningsdossier weigert?

17 mei 2022

Om u blijvend van dienst te zijn bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde …

Bekijk

Is het vellen van een hoogstammige boom bij acuut gevaar altijd vergunningsplichtig?

12 mei 2022

Om u blijvend van dienst te zijn bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde …

Bekijk

Mag de gemeente voor de openbaarheid van bestuursdocumenten een vergoeding vragen?

5 mei 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Is elke handeling vergunningsplichtig als ze niet onder het Vrijstellingsbesluit valt?

27 april 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Kan een RUP volgens de Dienstenrichtlijn een verbod opnemen voor kantoren of handelszaken?

21 april 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Heeft een verbalisant ruimtelijke ordening voor het vaststellen van een misdrijf toegang tot een gebouw?

14 april 2022

Vraag: Heeft een verbalisant ruimtelijke ordening voor het vaststellen van een misdrijf toegang tot een gebouw? Antwoord: Ja, maar voor …

Bekijk

Vraag: Kan een vergunning geweigerd worden op basis van de regelgeving inzake lichten en zichten?

6 april 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Vraag: Mag de gemeente bij een vergunningsaanvraag altijd afwijken van de voorschriften van een BPA ouder dan 15 jaar?

29 maart 2022

Vraag: Mag de gemeente bij een vergunningsaanvraag altijd afwijken van de voorschriften van een BPA ouder dan 15 jaar? Antwoord: …

Bekijk

Valt een exploitatie met 2 stookinstallaties met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 250 kW onder rubriek 43.1 bijlage 1 VLAREM II?

24 maart 2022

Valt een exploitatie met 2 stookinstallaties met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 250 kW onder rubriek 43.1 bijlage 1 …

Bekijk