Vraag van de week

Is het tijdelijk plaatsen van een klascontainer in afwijking van de bestemming uit een RUP altijd vrijgesteld?

25 april 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kunnen meerdere meldingen voor het verlengen van de duur van een tijdelijke, verplaatsbare zorgwoning?

17 april 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is de gemeente verplicht om een goedgekeurde gemeenteweg aan te leggen?

11 april 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is de grondaanvulling die uit een vrijgestelde afbraak van een constructie of bouwwerk volgt een nieuwe stedenbouwkundige handeling?

4 april 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Is het plaatsen van een automaat voor voeding langs de openbare weg vergunningsplichtig?

28 maart 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Heeft een cassatieberoep bij de Raad van State schorsende werking?

21 maart 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Moet de gemeente een vernietigingsarrest van de RvVb bekendmaken?

14 maart 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Verleent het Agentschap voor Natuur en Bos advies voor een vergunning tot bosaanleg in agrarisch gebied?

6 maart 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Vraag van de week: Wie is bevoegd voor het schorsen van omgevingsvergunning als de milieuvoorwaarden niet worden nageleefd?

28 februari 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan de gemeente een voorwaarde tot gezamenlijke verkoop van een appartement met parkeerplaats opleggen?

21 februari 2023

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk