Vraag van de week

Zijn de milieukwaliteitsnormen in Deel 2 Vlarem II afdwingbaar op niet-ingedeelde inrichtingen en activiteiten?

1 juli 2021

Vraag: Zijn de milieukwaliteitsnormen in Deel 2 Vlarem II afdwingbaar op niet-ingedeelde inrichtingen en activiteiten? Antwoord: Deze milieukwaliteitsnormen zijn op …

Bekijk

Vraag van de week: Kan de gemeente inzage, uitleg of een afschrift van een handhavingsdossier weigeren?

23 juni 2021

Vraag: Kan de gemeente inzage, uitleg of een afschrift van een handhavingsdossier weigeren? Antwoord: Ja, het Bestuursdecreet voorziet uitzonderingen op …

Bekijk

Vraag van de week: Vallen strikt noodzakelijke toegangen en opritten onder de maximale oppervlakte van 80 m2 voor de toepassing van artikel 2.1 van het Vrijstellingsbesluit?

18 juni 2021

Vraag: Vallen strikt noodzakelijke toegangen en opritten onder de maximale oppervlakte van 80 m2 voor de toepassing van artikel 2.1 …

Bekijk

Kan de gemeente beperkte afwijkingen in de zin van artikel 4.4.1 VCRO toestaan bij een (zonevreemde) verkaveling?

9 juni 2021

Vraag: Kan de gemeente beperkte afwijkingen in de zin van artikel 4.4.1 VCRO toestaan bij een (zonevreemde) verkaveling?  Antwoord: Ja, …

Bekijk

Vraag van de week: Liggen de grenzen van 2 loten vast na verkoop van een uit de éénlotsverkaveling gesloten “bebouwd lot” vóór het verval van de verkaveling ?

26 mei 2021

Vraag van de week: Liggen de grenzen van 2 loten vast na verkoop van een uit de éénlotsverkaveling gesloten “bebouwd …

Bekijk

Vraag van de week: Mag de gemeente de plannen van de architect publiceren op het Omgevingsloket?

18 mei 2021

Vraag: Mag de gemeente de plannen van de architect publiceren op het Omgevingsloket? Antwoord: Neen, niet wanneer de plannen genieten …

Bekijk

Vraag van de week: Kan de gemeente een motorcrosswedstrijd vergunnen in agrarisch gebied?

11 mei 2021

Vraag: Kan de gemeente een motorcrosswedstrijd vergunnen in agrarisch gebied? Antwoord: Ja, voor hoogdynamische recreatieve activiteiten kan de gemeente een …

Bekijk

Vraag van de week: Kan het verval van een verkavelingsvergunning worden voorkomen met een onderhandse akte tot vestiging van een 10-jarige erfpacht?

6 mei 2021

Vraag: Kan het verval van een verkavelingsvergunning worden voorkomen met een onderhandse akte tot vestiging van een 10-jarige erfpacht? Antwoord: …

Bekijk

Vraag van de week: Mag bij het verbouwen van een woning de hoogte van de interne vloerpas worden gewijzigd?

28 april 2021

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Vraag van de week: Mag het CBS een voortoets van vóór het Stikstofarrest nog in overweging nemen bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag?

20 april 2021

Vraag: Mag het CBS een voortoets van vóór het Stikstofarrest nog in overweging nemen bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag? …

Bekijk

Vraag van de week: Kan het louter verwijzen naar de weigeringsbeslissing van het CBS een antwoord zijn op de adviesvraag van de deputatie?

13 april 2021

Vraag: Kan het louter verwijzen naar de weigeringsbeslissing van het CBS een antwoord zijn op de adviesvraag van de deputatie? …

Bekijk

Kan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden afgeleverd onder voorwaarde dat de werken pas kunnen worden aangevat na afronding van de bodemsanering?

7 april 2021

Vraag: Kan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden afgeleverd onder voorwaarde dat de werken pas kunnen worden aangevat na afronding …

Bekijk