Vraag van de week

Vraag van de week: Kan een vergunning verkregen worden voor stedenbouwkundige werken die reeds gestart of uitgevoerd zijn?

22 februari 2021

Vraag: Kan een vergunning verkregen worden voor stedenbouwkundige werken die reeds gestart of uitgevoerd zijn? Antwoord: Een omgevingsvergunning heeft in …

Bekijk

Vraag van de week: Mag een gemeente meldingsplichtige handelingen vergunningsplichtig maken en de meldingsplicht invoeren voor vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen?

22 februari 2021

Vraag: Mag een gemeente meldingsplichtige handelingen vergunningsplichtig maken en de meldingsplicht invoeren voor vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen? Antwoord: De gemeenteraad kan …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een burger een gemeentelijk RUP wijzigen

22 februari 2021

Vraag: Kan een burger een gemeentelijk RUP wijzigen? Antwoord: Artikel 7.4.4/1 VCRO voorziet de mogelijkheid tot een wijziging van verouderde …

Bekijk

Vraag van de week: Wanneer vervalt een verkaveling?

22 februari 2021

Vraag: Wanneer vervalt een verkaveling? Antwoord: De vervalregeling is verschillend naargelang de datum van goedkeuring van de verkavelingsvergunning enerzijds en …

Bekijk

Vraag van de week: Worden de voorschriften van een eerdere omgevingsvergunning voor verkaveling automatisch opgeheven door daarmee onverenigbare voorschriften van een later RUP, BPA of stedenbouwkundige verordening ?

22 februari 2021

Vraag: Worden de voorschriften van een eerdere omgevingsvergunning voor verkaveling automatisch opgeheven door daarmee onverenigbare voorschriften van een later RUP, …

Bekijk

Vraag van de week: Moet een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen in kader van een vergunningsaanvraag gemotiveerd worden?

22 februari 2021

Vraag: Moet een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen in kader van een vergunningsaanvraag gemotiveerd worden? Antwoord: Het antwoord …

Bekijk

Vraag van de week: Is het mogelijk om een parkeernorm in een gemeentelijke verordening te voorzien die strenger is dan de reeds bestaande parkeernorm in een gemeentelijk RUP?

22 februari 2021

Vraag: Is het mogelijk om een parkeernorm in een gemeentelijke verordening te voorzien die strenger is dan de reeds bestaande …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een bestaand gebouw meerdere hoofdfuncties hebben?

22 februari 2021

Vraag: Kan een bestaand gebouw meerdere hoofdfuncties hebben? Antwoord: Een gebouw heeft vaak slechts één hoofdfunctie (bv. de klassieke gezinswoning), …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een omgevingsvergunninng worden verleend voor het bouwen van een woning die de kavelindeling te buiten gaat in het geval de verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar zijn?

17 februari 2021

Kan een omgevingsvergunninng worden verleend voor het bouwen van een woning die de kavelindeling te buiten gaat in het geval …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een gemeente beroep doen op verkrijgende verjaring door langdurig gebruik van een private weg door het publiek?

17 februari 2021

Vraag van de week: Kan een gemeente beroep doen op verkrijgende verjaring door langdurig gebruik van een private weg door …

Bekijk

Vraag van de week: Heeft de afstandsvoorwaarde voor een hobbystal in agrarisch gebied betrekking op de eigen woning?

17 februari 2021

Heeft de afstandsvoorwaarde voor een hobbystal in agrarisch gebied betrekking op de eigen woning? Ja. De voorwaarden in artikel 4.4.8/2 …

Bekijk

Vraag van de week: Is de gemeente verplicht asbestafval op te halen aan huis?

17 februari 2021

Vraag van de week: Is de gemeente verplicht asbestafval op te halen aan huis? Antwoord: De gemeente is niet wettelijk …

Bekijk