Vraag van de week

Vraag van de week: Liggen de grenzen van 2 loten vast na verkoop van een uit de éénlotsverkaveling gesloten “bebouwd lot” vóór het verval van de verkaveling ?

26 mei 2021

Vraag van de week: Liggen de grenzen van 2 loten vast na verkoop van een uit de éénlotsverkaveling gesloten “bebouwd …

Bekijk

Vraag van de week: Mag de gemeente de plannen van de architect publiceren op het Omgevingsloket?

18 mei 2021

Vraag: Mag de gemeente de plannen van de architect publiceren op het Omgevingsloket? Antwoord: Neen, niet wanneer de plannen genieten …

Bekijk

Vraag van de week: Kan de gemeente een motorcrosswedstrijd vergunnen in agrarisch gebied?

11 mei 2021

Vraag: Kan de gemeente een motorcrosswedstrijd vergunnen in agrarisch gebied? Antwoord: Ja, voor hoogdynamische recreatieve activiteiten kan de gemeente een …

Bekijk

Kan het verval van een verkavelingsvergunning worden voorkomen met een onderhandse akte tot vestiging van een 10-jarige erfpacht?

6 mei 2021

Vraag: Kan het verval van een verkavelingsvergunning worden voorkomen met een onderhandse akte tot vestiging van een 10-jarige erfpacht? Antwoord: …

Bekijk

Vraag van de week: Mag bij het verbouwen van een woning de hoogte van de interne vloerpas worden gewijzigd?

28 april 2021

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Vraag van de week: Mag het CBS een voortoets van vóór het Stikstofarrest nog in overweging nemen bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag?

20 april 2021

Vraag: Mag het CBS een voortoets van vóór het Stikstofarrest nog in overweging nemen bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag? …

Bekijk

Vraag van de week: Kan het louter verwijzen naar de weigeringsbeslissing van het CBS een antwoord zijn op de adviesvraag van de deputatie?

13 april 2021

Vraag: Kan het louter verwijzen naar de weigeringsbeslissing van het CBS een antwoord zijn op de adviesvraag van de deputatie? …

Bekijk

Kan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden afgeleverd onder voorwaarde dat de werken pas kunnen worden aangevat na afronding van de bodemsanering?

7 april 2021

Vraag: Kan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen worden afgeleverd onder voorwaarde dat de werken pas kunnen worden aangevat na afronding …

Bekijk

Vraag van de week: Kan er een openbaar onderzoek georganiseerd worden in de vereenvoudigde vergunningsprocedure als gevolg van een wijzigingslus?

30 maart 2021

Vraag: Kan er een openbaar onderzoek georganiseerd worden in de vereenvoudigde vergunningsprocedure als gevolg van een wijzigingslus? Antwoord: Neen, wanneer …

Bekijk

Vraag van de week: Worden verhardingen van vóór de inwerkingtreding van het Decreet Ruimtelijke Ordening geacht vergund te zijn?

24 maart 2021

Vraag: Worden verhardingen van vóór de inwerkingtreding van het Decreet Ruimtelijke Ordening geacht vergund te zijn? Antwoord: neen, het aanleggen …

Bekijk

Vraag van de week: Volstaat een melding voor de oprichting van een bijgebouw aan een vergunde woning wanneer er zich al een vrijstaand bijgebouw in de nabijheid bevindt?

17 maart 2021

Vraag: Volstaat een melding voor de oprichting van een bijgebouw aan een vergunde woning wanneer er zich al een vrijstaand …

Bekijk

Vraag van de week: Wordt een onvergund bedrijf automatisch geregulariseerd door afgifte van een positief planologisch attest?

10 maart 2021

Vraag: Wordt een onvergund bedrijf automatisch geregulariseerd door afgifte van een positief planologisch attest? Antwoord: Neen, een positief planologisch attest …

Bekijk