Vraag van de week

Is elke handeling vergunningsplichtig als ze niet onder het Vrijstellingsbesluit valt?

27 april 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Kan een RUP volgens de Dienstenrichtlijn een verbod opnemen voor kantoren of handelszaken?

21 april 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Heeft een verbalisant ruimtelijke ordening voor het vaststellen van een misdrijf toegang tot een gebouw?

14 april 2022

Vraag: Heeft een verbalisant ruimtelijke ordening voor het vaststellen van een misdrijf toegang tot een gebouw? Antwoord: Ja, maar voor …

Bekijk

Vraag: Kan een vergunning geweigerd worden op basis van de regelgeving inzake lichten en zichten?

6 april 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk

Vraag: Mag de gemeente bij een vergunningsaanvraag altijd afwijken van de voorschriften van een BPA ouder dan 15 jaar?

29 maart 2022

Vraag: Mag de gemeente bij een vergunningsaanvraag altijd afwijken van de voorschriften van een BPA ouder dan 15 jaar? Antwoord: …

Bekijk

Valt een exploitatie met 2 stookinstallaties met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 250 kW onder rubriek 43.1 bijlage 1 VLAREM II?

24 maart 2022

Valt een exploitatie met 2 stookinstallaties met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 250 kW onder rubriek 43.1 bijlage 1 …

Bekijk

Vraag: Hoe wordt de afstandsvoorwaarde van 19 decimeter voor vensters gemeten?

15 maart 2022

Vraag: Hoe wordt de afstandsvoorwaarde van 19 decimeter voor vensters gemeten? Antwoord: Met een loodrechte lijn op de dichtste plaats …

Bekijk

Vraag: Mag een voormalige bedrijfswoning met toepassing van de zonevreemde basisrechten als (zuiver) residentiële woning worden uitgebreid?

8 maart 2022

Vraag: Mag een voormalige bedrijfswoning met toepassing van de zonevreemde basisrechten als (zuiver) residentiële woning worden uitgebreid? Antwoord: Nee, voorafgaand …

Bekijk

Vraag: Geldt de vervalregeling in artikel 99 § 1 OVD ook voor functiewijzingen?

2 maart 2022

Vraag: Geldt de vervalregeling in artikel 99 § 1 Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) ook voor functiewijzingen? Antwoord: Ja, de vervalregeling in artikel 99 …

Bekijk

Vraag: Moet het planologisch attest aangevraagd worden door de eigenaar van de gronden?

22 februari 2022

Vraag: Moet het planologisch attest aangevraagd worden door de eigenaar van de gronden? Antwoord: Neen. De aanvrager moet wel een …

Bekijk