Vraag van de week

Vraag van de week: Wanneer vervalt een verkaveling?

22 februari 2021

Vraag: Wanneer vervalt een verkaveling? Antwoord: De vervalregeling is verschillend naargelang de datum van goedkeuring van de verkavelingsvergunning enerzijds en …

Bekijk

Vraag van de week: Worden de voorschriften van een eerdere omgevingsvergunning voor verkaveling automatisch opgeheven door daarmee onverenigbare voorschriften van een later RUP, BPA of stedenbouwkundige verordening ?

Vraag: Worden de voorschriften van een eerdere omgevingsvergunning voor verkaveling automatisch opgeheven door daarmee onverenigbare voorschriften van een later RUP, …

Bekijk

Vraag van de week: Moet een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen in kader van een vergunningsaanvraag gemotiveerd worden?

Vraag: Moet een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen in kader van een vergunningsaanvraag gemotiveerd worden? Antwoord: Het antwoord …

Bekijk

Vraag van de week: Is het mogelijk om een parkeernorm in een gemeentelijke verordening te voorzien die strenger is dan de reeds bestaande parkeernorm in een gemeentelijk RUP?

Vraag: Is het mogelijk om een parkeernorm in een gemeentelijke verordening te voorzien die strenger is dan de reeds bestaande …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een bestaand gebouw meerdere hoofdfuncties hebben?

Vraag: Kan een bestaand gebouw meerdere hoofdfuncties hebben? Antwoord: Een gebouw heeft vaak slechts één hoofdfunctie (bv. de klassieke gezinswoning), …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een omgevingsvergunninng worden verleend voor het bouwen van een woning die de kavelindeling te buiten gaat in het geval de verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar zijn?

17 februari 2021

Kan een omgevingsvergunninng worden verleend voor het bouwen van een woning die de kavelindeling te buiten gaat in het geval …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een gemeente beroep doen op verkrijgende verjaring door langdurig gebruik van een private weg door het publiek?

Vraag van de week: Kan een gemeente beroep doen op verkrijgende verjaring door langdurig gebruik van een private weg door …

Bekijk

Vraag van de week: Heeft de afstandsvoorwaarde voor een hobbystal in agrarisch gebied betrekking op de eigen woning?

Heeft de afstandsvoorwaarde voor een hobbystal in agrarisch gebied betrekking op de eigen woning? Ja. De voorwaarden in artikel 4.4.8/2 …

Bekijk

Vraag van de week: Is de gemeente verplicht asbestafval op te halen aan huis?

Vraag van de week: Is de gemeente verplicht asbestafval op te halen aan huis? Antwoord: De gemeente is niet wettelijk …

Bekijk

Vraag van de week: Volstaat één openbaar onderzoek bij een verkavelingsaanvraag met een aanleg van een weg?

11 februari 2021

Vraag: Volstaat één openbaar onderzoek bij een verkavelingsaanvraag met een aanleg van een weg? Antwoord: Ja, in het kader van …

Bekijk