Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Mag de gemeente een vergunning verlenen voor een vegetatiewijziging van een historisch permanent grasland in parkgebied?

Nee, een vegetatiewijziging is in dat geval normaal gezien verboden

De Vlaamse Regering maakte de wijziging van bepaalde vegetaties vergunningsplichtig (artikel 8 Natuurbesluit).

Vegetaties zijn (half)natuurlijke begroeiingen met alle spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen. Het is daarbij niet belangrijk of de mens dit beïnvloedde of vormde. Het zijn zowel begroeiingen in het water als op het land (Omzendbrief 10 november 1998). Deze omzendbrief is niet-bindend en dus alleen indicatief.

Er bestaat echter voor bepaalde vegetatiewijzigingen een verbod (artikel 7 Natuurbesluit). Zo mag je bijvoorbeeld in historisch permanente graslanden (“HPG‘s”) in parkgebied een vegetatiewijziging zelfs niet vergunnen (artikel 7 lid 1, 4° a) Natuurbesluit).

De minister kan uitzonderlijk individuele afwijkingen op dit verbod toestaan (artikel 10 §1 Natuurbesluit). De aanvrager doet de aanvraag tot ontheffing op het verbod bij de provinciale dienst AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1149/1, 28). Hiervoor moet de aanvrager aan volgende voorwaarden voldoen:

Let op

Het bovenstaande verbod staat los van het feit dat er een vrijheid van exploitatie geldt. Er is dus geen verbod op handelingen die gebeuren volgens de ruimtelijke bestemming. Zo is bijvoorbeeld een vegetatiewijziging ter bescherming van de bestaande natuur wel gewoon toelaatbaar (artikel 9 Natuurdecreet). Daarnaast zijn bepaalde activiteiten ook vrijgesteld van de vergunningsplicht en/of het verbod (artikel 9 Natuurbesluit). Denk bijvoorbeeld aan normale onderhoudswerken (artikel 13 §6, 4° Natuurdecreet).

Goed om te weten

Er bestaat een brede definitie van het begrip “historisch permanent grasland” (artikel 2, 5° Natuurdecreet). Hieronder vallen verschillende soorten vegetatie. Of er sprake is van een verboden of vergunningsplichtige vegetatiewijziging, zal dus in ieder geval afhankelijk zijn van de concrete feiten.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!