Valt het ophogen van een gebouw onder de Hemelwaterverordening?

Nee, enkel horizontale uitbreidingen vallen onder de Hemelwaterverordening (Verslag Hemelwaterverordening).

Toelichting

De Hemelwaterverordening is van toepassing op onder meer het uitbreiden van constructies en verhardingen (artikel 4 lid 1 Hemelwaterverordening). De verordening definieert echter de term ‘uitbreiden’ niet.

In zijn gemeenrechtelijke stedenbouwkundige betekenis dekt de term uitbreiding een brede lading. De VCRO bevat geen definitie. In zijn spraakgebruikelijke betekenis betekent de term “een grotere oppervlakte laten beslaan” (RvVb 24 september 2019, nr. A/1920/0084 [bron]).

De verhouding met het bouwvolume is belangrijk.  Zo is er sprake van een uitbreiding als de bestaande buitendimensies van het gebouw worden vergroot (RvVb 12 juni 2018, nr. A/1718/0976). Een verticale verhoging door bv. een extra bouwlaag toe te voegen kan je een uitbreiding zijn onder de VCRO.

Toch beoogt de Hemelwaterverordening helemaal geen verticale volumeuitbreidingen. Het verslag bij de Hemelwaterverordening stelt hierover:

“Op de vraag van de SARO om een definitie te voorzien voor ‘uitbreiden’ wordt niet ingegaan. Als dit begrip al gedefinieerd zou moeten worden, is voorliggende verordening niet de juiste plaats. (SARO randnr. 10). Dit geldt eveneens voor het voorzien van een definitie voor het begrip “verharding”. (SERV-Minaraad p. 13) Het moge wel duidelijk zijn dat met uitbreiden hier horizontale uitbreidingen worden beoogd. Een hellend dak plaatsen op een gebouw dat momenteel een plat dak heeft, willen we niet vatten met de verordening.”

Enkel horizontale uitbreidingen vallen onder de Hemelwaterverordening. Dat blijkt duidelijk uit het doel en de draagwijdte van de verordening. Ook het verslag bevestigt dit.

Of het verstandig is om geen autonome definitie op te nemen blijft maar de vraag. Bij gebrek aan nadere verklaring in plannen en verordening valt de rechtspraak immers vaak terug op de opvattingen conform de VCRO. Of men verwijst naar spraakgebruikelijke betekenis van een term (bv. RvVb 24 september 2019 A/1920/0084). En die is kennelijk niet dezelfde als in de Hemelwaterverordening. Een autonome definitie was dus wenselijk geweest.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!