Een aannemer gebruikt sinds 1988 een loods in landbouwgebied voor opslag. Is dit gebruik strafbaar?

Nee, het strijdig gebruik is niet-vergunningsplichtig en wordt dus geacht niet strijdig te zijn met het gewestplan.

Toelichting

De het misdrijf van de onvergunde functiewijziging is verjaard. Maar het strijdig gebruik blijft wel voortduren.

In principe zijn handelingen in strijd met het gewestplan een stedenbouwkundig misdrijf (art. 6.2.1 lid 1, 4° VCRO). Het artikel vermeldt ‘handelingen’ en lijkt dus ook niet-vergunningsplichtige handelingen te bedoelen. Het feitelijk gebruiken van de constructie voor opslag lijkt dus strafbaar. Opslag in functie van aanneming heeft namelijk niets te maken met agrarisch gebied.

Toch is dit niet strafbaar. Tenzij het plan het uitdrukkelijk verbiedt, worden niet-vergunningsplichtige handelingen geacht niet strijdig te zijn met (artikel 4.4.1 §3 lid 3 VCRO):

  • het gewestplan
  • de algemene plannen van aanleg
  • gewestelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • BPA’s
  • Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • verkavelingen

Het strijdige gebruik met het gewestplan is niet-vergunningsplichtig en wordt dus niet geacht in strijd te zijn met het gewestplan. Zonder strijdigheid met het gewestplan is er dus ook geen strafbaarheid op grond van artikel art. 6.2.1 lid 1, 4° VCRO. Het Hof van Cassatie bevestigde dit recent (Cass. 3 mei 2022, nr. P.21.0402.N).

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!