Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Is het afsluiten van een landbouwweide met een hek altijd vergunningsplichtig?

Neen, onder bepaalde voorwaarden valt dit onder de vrijgestelde handelingen inzake land- en tuinbouw

Normaal gezien valt het bevestigen van palen in de grond onder het oprichten van een constructie. We hebben dus te maken met een vergunningsplichtige handeling (artikel 4.2.1, 1° VCRO).

Er bestaan wel een aantal vrijgestelde handelingen inzake land- en tuinbouw. Deze handelingen moeten beantwoorden aan de algemene toepassingsvoorwaarden. Een open afsluiting of open afsluiting met dwarslatten met een maximale hoogte van 2 meter valt hieronder.

De dwarslatten veranderen dus niets aan het open karakter van de afsluiting. Ook een betonnen plaat die als versteviging van de afsluiting in de grond zit verandert niets aan het open karakter (RvVb 18 februari 2016, nr. A-1516-0648).

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!