Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Is een ingewonnen advies omtrent een omgevingsvergunningsaanvraag steeds bindend voor de gemeente?

Nee, het advies is pas bindend als het gaat om een verplicht in te winnen advies waaruit blijkt dat het aangevraagde in strijd is met een direct werkende norm.

Niet elk advies bindt de gemeente tijdens de vergunningverlening. Om bindend te zijn moet het advies aan 2 criteria voldoen (artikel 4.3.3 VCRO):

  1. het is een verplicht in te winnen advies
  2. uit het advies blijkt dat het aangevraagde strijdig is met een direct werkende norm

Bij een negatief bindend advies heeft de vergunningverlenende overheid 2 mogelijkheden (artikel 4.3.3 lid 1 VCRO):

  1. de vergunning weigeren
  2. voorwaarden verbinden aan de vergunning om de sectorale regelgeving te waarborgen

De gemeente is niet verplicht om voorwaarden op te leggen. De strijdigheid met een direct werkende norm is als motivering dus voldoende om de aanvraag te weigeren (RvVb 16 april 2019, nr. A-1819-0892).

De zorgvuldigheidsplicht vereist wel dat de overheid rekening houdt met alle relevante gegevens. Ook een facultatief advies kan dus relevant zijn in het licht van een zorgvuldige besluitvorming.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!