Vraag van de week

Vraag van de week: Kan iemand verzaken aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen?

5 maart 2021

Vraag: Kan iemand verzaken aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen? Antwoord: Ja, maar de verzaking of afstand wordt niet vermoed …

Bekijk

Vraag van de week: Is een omgevingsvergunning voor een verkaveling vereist wanneer de eigenaar zijn goed wilt splitsen louter met het oog op de verkoop van de kavel met de woning?

23 februari 2021

Vraag: Is een omgevingsvergunning voor een verkaveling vereist wanneer de eigenaar zijn goed wilt splitsen louter met het oog op …

Bekijk

Vraag van de week: Is een omgevingsvergunning vereist voor de afwerking van een zolder met gyproc en voor het plaatsen van een velux in het dak van een woning?

22 februari 2021

Vraag: Is een omgevingsvergunning vereist voor de afwerking van een zolder met gyproc en voor het plaatsen van een velux …

Bekijk

Vraag van de week: Moet de eigenaar van een vervuilde/verontreinigde grond een (oriënterend) bodemonderzoek (OBO) (laten) uitvoeren met oog op de verkoop?

Vraag: Moet de eigenaar van een vervuilde/verontreinigde grond een (oriënterend) bodemonderzoek (OBO) (laten) uitvoeren met oog op de verkoop? Antwoord: …

Bekijk

Vraag van de week: Een eigenaar van meerdere aangrenzende kadastrale percelen wenst één ervan integraal te verkopen. Moet de gemeente in kennis gesteld worden van deze verticale splitsing?

Vraag: Een eigenaar van meerdere aangrenzende kadastrale percelen wenst één ervan integraal te verkopen. Moet de gemeente in kennis gesteld …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een woning in een niet-vervallen verkaveling verbouwd worden wanneer een rooilijn door de woning loopt ?

Vraag: Kan een woning in een niet-vervallen verkaveling verbouwd worden wanneer een rooilijn door de woning loopt ?  Antwoord: Om …

Bekijk

Vraag van de week: Kan voor een actief bedrijf een zonevreemde functiewijziging geregulariseerd worden?

Vraag: Kan voor een actief bedrijf een zonevreemde functiewijziging geregulariseerd worden? Antwoord:  Het bekomen van een regularisatievergunning voor een zonder …

Bekijk

Vraag van de week: Kan er afgeweken worden van een afgeleverde omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen tijdens de uitvoering ervan of moet een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd?

Vraag: Kan er afgeweken worden van een afgeleverde omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen tijdens de uitvoering ervan of moet een nieuwe …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een omgevingsvergunning worden geweigerd voor slechts een gedeelte van de aanvraag?

Vraag: Kan een omgevingsvergunning worden geweigerd voor slechts een gedeelte van de aanvraag? Antwoord: In principe is de omgevingsvergunning één …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een vergunning verkregen worden voor stedenbouwkundige werken die reeds gestart of uitgevoerd zijn?

Vraag: Kan een vergunning verkregen worden voor stedenbouwkundige werken die reeds gestart of uitgevoerd zijn? Antwoord: Een omgevingsvergunning heeft in …

Bekijk

Vraag van de week: Mag een gemeente meldingsplichtige handelingen vergunningsplichtig maken en de meldingsplicht invoeren voor vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen?

Vraag: Mag een gemeente meldingsplichtige handelingen vergunningsplichtig maken en de meldingsplicht invoeren voor vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen? Antwoord: De gemeenteraad kan …

Bekijk

Vraag van de week: Kan een burger een gemeentelijk RUP wijzigen

Vraag: Kan een burger een gemeentelijk RUP wijzigen? Antwoord: Artikel 7.4.4/1 VCRO voorziet de mogelijkheid tot een wijziging van verouderde …

Bekijk