Vraag van de week

Kan een (onvergunde) zonevreemde functiewijziging geregulariseerd worden?

6 juli 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Zijn stedenbouwkundige handelingen voor het organiseren van een festival of fuif vergunbaar in agrarisch gebied?

29 juni 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Kan het advies van het CBS bij notariële splitsing de verdeling tegenhouden?

22 juni 2022

Kan het advies van het CBS bij notariële splitsing de verdeling tegenhouden? Antwoord: Nee. Het advies is louter informatief  Artikel 5.2.2 …

Bekijk

Wat is het verschil tussen de volledigheid en de ontvankelijkheid van een vergunningsaanvraag?

15 juni 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Valt groepswoningbouw onder de verkavelingsvergunningsplicht?

7 juni 2022

Om u blijvend van dienst te zijn bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde …

Bekijk

Zijn afbraak- of aanpassingswerken opgelegd in rechterlijke of bestuurlijke maatregelen (Titel VI VCRO) vergunningsplichtig?

2 juni 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Gelden de afstandsregels voor industriële landbouw ook ten aanzien van woongebied met landelijk karakter?

25 mei 2022

Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde …

Bekijk

Moet de gemeente in haar beslissing een formele motivering opnemen wanneer ze inzage in een (stuk) van het vergunningsdossier weigert?

17 mei 2022

Om u blijvend van dienst te zijn bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde …

Bekijk

Is het vellen van een hoogstammige boom bij acuut gevaar altijd vergunningsplichtig?

12 mei 2022

Om u blijvend van dienst te zijn bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde …

Bekijk

Mag de gemeente voor de openbaarheid van bestuursdocumenten een vergoeding vragen?

5 mei 2022

Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week …

Bekijk