Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Met welke gewestplanbestemmingen is een dierenasiel verenigbaar?

Een dierenasiel is stedenbouwkundig verenigbaar met woongebied en dienstverleningsgebied.

Dit bevestigt de minister van Omgeving in een parlementaire vraag van 23 oktober 2023 (Vr. en Antw. Vl.Parl. Vr. nr. 82, 23 oktober 2023 (L. VANDENHOVE antw. Z.DEMIR)). Al moet een dierenasiel voor de vergunbaarheid ook verenigbaar zijn met de goede ruimtelijke ordening. Van belang daarbij zijn de mogelijke hinderaspecten bij de uitbating ervan.

Uit de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State volgt dat een dierenasiel niet verenigbaar is met:

Behalve wanneer het valt onder een toelaatbare zonevreemde functiewijziging of een handeling van algemeen belang. Denk daarbij aan artikel 9 Besluit Zonevreemde Functiewijzigingen en artikel 3 §2, 15° Besluit handelingen van algemeen belang.

Let wel dat het houden van 5 tot 10 honden een meldingsplichtige klasse 3-inrichting is. Voor het houden van meer dan 10 honden is een omgevingsvergunning nodig (Rubriek 9.9 Bijlage 1 VLAREM II). Volgens artikel 5.9.12.2 VLAREM II is het houden van meer dan 10 honden trouwens verboden in een woongebied, ander dan een woongebied met een landelijk karakter, of in een woonuitbreidingsgebied.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!