Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Gelden de nieuwe bepalingen over lasten (Instrumentendecreet) op hangende aanvragen?

Ja. Het Instrumentendecreet voorziet niet in overgangsbepalingen. 

Instrumentendecreet

Sinds 1 januari 2024 wijzigden de bepalingen inzake het opleggen van lasten bij een omgevingsvergunning. Bij bepaalde vergunningsaanvragen moet de vergunningverlenende overheid altijd een stedenbouwkundige last opleggen (artikel 75 OVD):

Het kan zowel een last in natura als een financiële last zijn. Voor een financiële last is een voorafgaande verordening nodig. Het beleid beveelt aan om verordeningen over beide soorten lasten op te maken (zie ook de modelverordening). Al is een verordening op zich niet nodig om lasten in natura te kunnen opleggen

Inwerkingtreding

Het Instrumentendecreet voorziet geen overgangsbepalingen. De betrokken artikelen traden in werking op 1 januari 2024 (artikel 115 Instrumentendecreet).

De vergunningverlenende overheid past de nieuwe bepalingen dus toe op iedere vergunningsbeslissing die ze neemt, ongeacht de datum van indiening.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!