Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Een vergunning werd uitgevoerd in strijd met de vergunningsvoorwaarden. Vervalt deze vergunning dan?

Dit hangt af van de uitgevoerde werken. Ook een stedenbouwkundig misdrijf kan het verval voorkomen.

Een omgevingsvergunning vervalt als de uitvoering van de vergunde handelingen niet start binnen de 2 jaar (artikel 99 §1 lid 1, 1° OVD).

Voor het verval is dus belangrijk dat men op tijd start met de uitvoering van de vergunde handelingen. Het schenden van de vergunningsvoorwaarden is dan weer een stedenbouwkundig misdrijf (artikel 6.2.1 VCRO).

Of uitgevoerde werken in strijd met vergunningsvoorwaarden het verval kunnen voorkomen, is afhankelijk van geval tot geval. In het algemeen kan wel worden aangenomen dat het uitvoeren van een vergunning in strijd met vergunningsvoorwaarden enkel een handhavingskwestie is. Zolang het voorwerp van de vergunning wel werd uitgevoerd, is het verval in dat geval wel voorkomen.

Meer informatie vind je in de opinie “Misdrijven en verval: onwettig uitgevoerde werken ontspringen de dans niet (altijd)

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!