Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Geldt het Vrijstellingsbesluit wanneer een stedenbouwkundige handeling de rooilijn overschrijdt?

In de meeste gevallen wel. Al is er voor de uitvoering van de vrijgestelde handeling wel een voorafgaande machtiging van de wegbeheerder nodig.

Het wel of niet overschrijden van de rooilijn is geen algemene toepassingsvoorwaarde van het Vrijstellingsbesluit. Alleen voor de handelingen in de artikelen 2.1, 1°, 3.1, 1°, 4.1, 4.2, 4.3 en 5.3 Vrijstellingsbesluit geldt het Vrijstellingsbesluit niet wanneer de handelingen voor de rooilijn liggen.

Een stedenbouwkundige handeling kan dus vrijgesteld zijn van vergunningsplicht, ook al overschrijdt deze handeling de rooilijn. De vergunningsplicht en de uitvoering van een handeling staan trouwens los van elkaar. Het is dus niet omdat een handeling vrijgesteld is, dat je de handeling zonder meer kan uitvoeren.

Het uitvoeren van handelingen die de rooilijn overschrijden, kan namelijk alleen in bepaalde gevallen. Wanneer er geen omgevingsvergunning nodig is, kan de uitvoering alleen in de gevallen vermeld in artikel 4.3.8 §1 lid 1 en 2 VCRO na machtiging van de wegbeheerder.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!