Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Is er beroep mogelijk tegen een beslissing over de verlenging van de vervaltermijn?

Ja, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Volgens artikel 105 §1, 1°OVD kunnen beslissingen betreffende een omgevingsvergunningsaanvraag genomen in laatste aanleg het voorwerp zijn van een beroep tot vernietiging bij de Raad. Het begrip beslissing betreffende een omgevingsvergunningsaanvraag heeft namelijk een ruime draagwijdte. Ook een beslissing over de verlenging van de vervaltermijn valt hieronder.

Tegen een beslissing over de verlenging van de vervaltermijn staat trouwens geen bestuurlijke beroep open. De Raad is dan ook bevoegd voor een vernietigingsberoep tegen een verlengingsbeslissing van de vergunningverlenende overheid. De Raad bevestigt dit in zijn arrest van 25 januari 2024 (nr. A-2324-0400).

Goed om te weten: bij een laattijdige beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd (artikel 99 §1 lid 3 OVD).

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!