Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Heb je voor het opleggen van een last bij een vergunning steeds een verordening nodig?

Nee, enkel financiële lasten vereisen een voorafgaande verordening.

Het Instrumentendecreet heeft de regelgeving inzake lasten sinds 1 januari 2024 gevoelig gewijzigd.

Zo bracht het decreet aanpassingen aan de afdwingbaarheid van lasten. Ook zijn lasten nu vaker verplicht. Maar deze (verplichte) lasten vereisen niet altijd een voorafgaande stedenbouwkundige verordening. Enkel voor het opleggen van financiële lasten is zulke verordening nodig (artikel 75 §3, 4° OVD).

Naast financiële lasten, kan een overheid ook lasten in natura opleggen. Denk bijvoorbeeld aan het voorzien van meer groene ruimte, of een gratis grondafstand. Dat zijn geen financiële lasten en vereisen dus geen voorafgaande verordening.

Deze lasten in natura moeten wel steeds vergezeld gaan met een financiële waarborg (artikel 77 §1 lid 1 OVD). Zo kan de overheid de naleving ervan garanderen. Maar die financiële waarborg is dus geen financiële last in de zin van artikel 75 §3, 4° OVD (FAQ Departement Omgeving). Lasten in natura, met inbegrip van de financiële waarborg, blijven dus nog steeds mogelijk zonder voorafgaandelijke verordening.