Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Bestaat er een vrijstelling voor het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van een woning?

Neen, omdat bij deze isolatiewerken het fysieke bouwvolume wijzigt.

Isolatie tot maximaal 26 cm valt niet onder het uitbreiden van het bouwvolume. Het gaat over aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume (artikel 4.1.1, 12° VCRO).

Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken kunnen vrijgesteld zijn (artikel 2.1, 2° Vrijstellingsbesluit). Hiervoor moeten ze aan de algemene en bijzondere toepassingsvoorwaarden voldoen.

Zo mag het fysieke bouwvolume niet wijzigen bij deze vrijstelling. Bij isolatie tot maximum 26 cm aan de buitenkant wijzigt het fysieke bouwvolume wel. Daardoor is dit soort isolatie altijd vergunningsplichtig (artikel 4.1.1, 12° VCRO en artikel 4.2.1, 1° c) VCRO).

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!