Heb je een vergunning nodig om van een losstaande garage bij je woning een thuiskantoor te maken?

Ja, dat is een vergunningsplichtige functiewijziging. De vrijstelling voor complementaire functies geldt enkel voor het woongebouw, niet het woningbijgebouw.  

Vergunningsplicht

Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je de hoofdfunctie van een gebouw geheel of deels wijzigt in een andere hoofdfunctie van een andere functiecategorie. De wet lijst volgende  functiecategorieën op (artikel 2 § 1 lid 1 Besluit bepaling vergunningsplichtige functiewijzigingen):

 • wonen
 • verblijfsrecreatie
 • dagrecreatie (inclusief sport)
 • land- en tuinbouw in de ruime zin
 • detailhandel
 • dancing, restaurant en café
 • kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen
 • industrie en bedrijvigheid
 • gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
 • militaire functie

Voor het wijzigen van een woonfunctie naar kantoorfunctie heb je dus in principe een vergunning nodig.

Complementaire functiewijziging

Maar er geldt ook een uitzondering. Voor functies in een woongebouw die complementair zijn aan wonen (zoals kantoorfunctie, vrij beroep, etc.) heb je namelijk geen vergunning nodig. Je moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden (artikel 2 § 3 Besluit vergunningsplichtige functiewijzigingen):

 • het woongebouw moet liggen in woongebied of daarmee vergelijkbaar
 • de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie
 • de complementaire functie beslaat een kleinere oppervlakte dan de woonfunctie (max 100 m²)
 • de complementaire functie mag niet strijdig zijn met de voorschriften van:
  • stedenbouwkundige-, bouw- en verkavelingsverordeningen
  • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • BPA’s
  • Verkavelingen jonger dan 15 jaar

Een thuiskantoor in je woning is dus best mogelijk zonder vergunning.  Maar, de term woongebouw moet je streng interpreteren. Enkel een gebouw dat je volledig of grotendeels gebruikt voor wonen is een woongebouw. Dat verschilt van een woningbijgebouw zoals een garage. Voor een thuiskantoor in een bijgebouw is dus wel een vergunning nodig (RvVb 10 maart 2015, nr. A/2015/0134; RvVb 30 april 2019, nr. RvVb/A/1819/0939).

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!