Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad van State van 25 januari 2024 (nr. 258.576). De Raad oordeelt dat de ligging van een bedrijf in relatie tot een speciale beschermingszone onder de openbaarheid van bestuur valt.

De Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur heeft de vraag tot openbaarmaking van de naam, adresgegevens en impactscore van een aantal piekbelasters afgewezen. Ze stelt dat het inderdaad gaat om “milieu-informatie” in de zin van artikel I.4, 11° Bestuursdecreet. Volgens de Beroepsinstantie vormen de namen en locatiegegevens echter geen informatie over “emissies in het milieu”. Het belang van de openbaarmaking zou niet opwegen tegen:

  • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • het vertrouwelijke karakter van commerciële en industriële informatie

Dan moet de overheidsinstantie de gegevens niet openbaar maken (artikel II.36 §2 Bestuursdecreet).

De Raad oordeelt dat de locatiegegevens van piekbelasters in relatie tot een speciale beschermingszone belangrijke gegevens vormen om de impactscore te kunnen berekenen. De ligging vormt dus wel informatie over emissies in het milieu. De namen van de exploitanten van de bedrijven vormen dan weer geen informatie over emissies in het milieu. Deze kunnen waarschijnlijk gemakkelijk achterhaald worden aan de hand van de locatiegegevens. Dit betekent echter niet dat het aan de overheidsinstantie toekomt om de namen openbaar te maken.

De Beroepsinstantie mocht de locatiegegevens van de bedrijven dus niet afwegen tegen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het vertrouwelijke karakter van commerciële en industriële informatie. Deze uitzonderingsgronden gelden niet bij emissies in het milieu artikel II.36 §2 Bestuursdecreet.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de openbaarheid van bestuur vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.