Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 13 juni 2024 (nr. A-2324-0811). Daarin spreekt de Raad zich uit over de redelijke verhouding tussen een last en het vergunde project.

Een last komt voort uit een voordeel dat een begunstigde uit een vergunning haalt. Tegelijk zorgt de vergunning ervoor dat de vergunningverlenende overheid bijkomende taken op zich moet nemen (artikel 75 §2 lid 1 OVD). De last dient immers als een soort ‘tegenprestatie’. Daarnaast moeten de lasten redelijk in verhouding staan tot het vergunde project (artikel 75 §2 lid 2 OVD).

In dit arrest heeft de deputatie een last gratis grondafstand opgelegd voor de aanleg van een fietspad. Ze heeft daarbij onvoldoende gemotiveerd welke meerwaarde een last gratis grondafstand voor de vergunninghouder oplevert. De vergunninghouder heeft geen aanleg van een fietspad gevraagd. Het project gaat over de herbouw van een gebouw. Dat is perfect bestaanbaar zonder fietspad. Daarnaast maakt de deputatie niet aannemelijk dat de vergunning bijkomende taken voor de vergunningverlenende overheid met zich meebrengt.

Tot slot geldt bij een gratis grondafstand als last dat de aanvrager het over te dragen voorwerp in de vergunningsaanvraag vermeldt. Het OVD bevat hierover een limitatieve opsomming (artikel 75 §3, 3° OVD). Uit de gegevens in het aanvraagdossier blijkt dit hier niet het geval te zijn. Daarom kon de deputatie de gratis grondafstand niet als last opleggen.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over lasten vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.