Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van het Hof van Cassatie van 14 mei 2024 (nr. P.23.0944.N). In dit arrest oordeelt het Hof dat het gewoonlijk gebruik alleen in openlucht kan plaatsvinden.

Gewoonlijk gebruik

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is nodig als je een grond gewoonlijk gebruikt, aanlegt of inricht voor (artikel 4.2.1 5° VCRO):

  • opslag van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval
  • parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens
  • 1  of meer verplaatsbare constructies waarin je kan wonen

Geldt deze vergunningsplicht ook als je een loods gebruikt als opslagruimte? Het Gentse Hof van Beroep oordeelde een tijd geleden van wel. Met een recent arrest vernietigt het Hof van Cassatie dit arrest van de beroepsrechter.

Het terrein

Volgens het Hof van Cassatie valt de opslag die plaatsvindt in een loods niet onder de vergunningsplicht voor het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond. Artikel 4.2.1 5° VCRO voorziet een vergunningsplicht voor het in die bepaling omschreven gebruik van de grond. Dit is volgens Cassatie het terrein als zodanig. In principe geldt deze vergunningplicht dus niet voor handelingen die in een binnenruimte plaatsen.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.