Nieuws Rechtspraak op vrijdag

Thumbnail of post #277822

Rechtspraak op vrijdag: erfdienstbaarheden en het zakelijk karakter

9 februari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 januari 2024, nr. A-2324-0322 waarbij de Raad herinnert aan …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277790

Rechtspraak op vrijdag: overmacht bij toepassing zonevreemde basisrechten

2 februari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 januari 2024, nr. A-2324-0393 waarbij de Raad oordeelt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277755

Rechtspraak op vrijdag: het vermoeden van vergunning en langdurig onbruik

26 januari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 21 december 2023, nr. 2324-0299 waarbij de Raad oordeelt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277738

Rechtspraak op vrijdag: gelijke behandeling voor zaak der wegen

19 januari 2024

Toelichting bij het arrest van 18 januari 2024 (nr. 9/2024) waarin het Grondwettelijk Hof 2 prejudiciële vragen beantwoordt.

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277713

Rechtspraak op vrijdag: Afwijkingsregel voor geluid bij motorcross is onwettig

12 januari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 januari 2023 (nr. A-2324-0345) waarbij de Raad de onwettigheid …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277699

Rechtspraak op vrijdag: paardenfokkerij in agrarisch gebied

5 januari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 14 december 2023, nr. A-2324-0286 waarbij de Raad het belang …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277686

Rechtspraak op vrijdag: de opslag van vuurwerk, het mag niet knallen

29 december 2023

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 23 november 2023, nr. A-2324-0234 waarbij de Raad wijst op …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277679

Rechtspraak op vrijdag: een einde aan de rechtspraak over de start van de beroepstermijn voor registratiebeslissingen

21 december 2023

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 21 december 2023, nr. A-2324-0305 waarbij de Raad oordeelt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277664

Rechtspraak op vrijdag: Verhouding hoofdzakelijk vergund en het vergund geacht karakter

15 december 2023

Toelichting bij het arrest van 23 november 2023 (nr. A-2324-0227) waarbij de Raad de verhouding tussen het hoofdzakelijk vergund karakter …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277635

Rechtspraak op vrijdag: Niet opruimen is ook sluikstorten

8 december 2023

Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is …

Omgevingsrecht

Lees meer