Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 18 april 2024 (nr. A-2324-0643). Daarin spreekt de Raad zich uit over de bevoegdheid van de deputatie in administratief beroep.

In deze zaak bestond er een dubbele beslissing. Aan de ene kant een stilzwijgende weigeringsbeslissing door het aflopen van de oorspronkelijke beslissingstermijn op 5 oktober 2022. Aan de andere kant verleende het college later alsnog de vergunning op 28 oktober 2022.

Tegen deze latere vergunning gaat de belanghebbende in beroep bij de deputatie. De aanvrager van de vergunning gaat in beroep tegen de stilzwijgende weigeringsbeslissing bij de deputatie. De deputatie verklaart het beroep van de aanvrager ontvankelijk en gegrond en verleent de omgevingsvergunning. Het beroep van de belanghebbende verklaart ze zonder voorwerp.

Bevoegdheid deputatie

De deputatie heeft voor haar ambtsgebied bevoegdheid in laatste administratieve aanleg. Dit voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college in eerste administratieve aanleg (artikel 52 lid 3 OVD).

De bevoegdheid van het college om een beslissing te nemen over de aanvraag vervalt van rechtswege bij overschrijding van de beslissingstermijn (artikel 32 §4 lid 1 OVD). Dit heeft dus een stilzwijgende weigering tot gevolg. Een administratief beroep tegen een latere onwettige vergunningsbeslissing leidt niet tot de overdracht van de beslissingsbevoegdheid. De beslissing van de deputatie is dus onwettig. Ze had geen bevoegdheid om ten gronde over de aanvraag beslissen.

Het beroep van de belanghebbende tegen de latere vergunningsbeslissing mocht de deputatie niet zonder voorwerp verklaren. Ze moest de vergunningsbeslissing van 28 oktober 2022 opheffen. Op die manier haalt ze de onwettige beslissing dus uit het rechtsverkeer. Het beroep van de aanvrager tegen de stilzwijgende weigeringsprocedure moest verlopen via de geijkte administratieve beroepsprocedure (artikel 59 – 63/1 OVD). Dat is hier niet gebeurd (zo moest men bv. een POA-verslag opstellen, verplicht advies vragen aan gemeente etc.).

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de beslissingstermijn vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.