De Vlaamse Regering past de bevoegdheidsverdeling voor aanvragen van omgevingsvergunningen lichtjes aan. Het gaat meer bepaald over de lijst van Vlaamse en provinciale projecten (Projectenbesluit). Dit omdat uit de praktijk blijkt dat aanvragen niet altijd op het meest efficiënte of geschikte bevoegdheidsniveau terechtkomen.

Kerndoelen

De Vlaamse Regering gaat met de wijzigingen uit van volgende kerndoelen:

  1. alleen dossiers met grote impact op Vlaams niveau, kleine wijzigingen op lokaal niveau
  2. het zwaartepunt van het dossier bepaalt de bevoegde overheid

Op deze manier wil de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat projecten bij het juiste bevoegdheidsniveau terechtkomen.

Verschuiving in dossierlast

Door de wijzigingen in de bevoegdheidsverdeling zullen de gemeenten en provincies wel een aantal bijkomende dossiers voorgelegd krijgen, maar ook een aantal minder.

Zo zal de gemeente in de toekomst bevoegd zijn voor (kleine) wijzigingen aan gebouwen of gebouwencomplexen van meer dan 50.000 m² of 20.000 m² (bijlage 1 Projectenbesluit). Als voorbeeld kan er gewezen worden op wijzigingen aan grote shoppingcentra.

De Vlaamse Regering stelt de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit vast op 1 oktober 2024.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!